Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop behandler kontaktoplysninger på den person (typisk en lærer), der tilmelder sin klasse til GoCook Smagekassen.

Hvad er formålet med behandlingen?
Behandlingen sker med det formål at trykke og sende undervisningsmateriale og udlevere smagekasserne.

Behandlingen sker desuden med det formål at udpege en vinder af GoCooks Smagekassekonkurrence og evaluere forløbet af årets GoCook Smagekasseindsats.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen af kontaktoplysninger er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), hvor Coops legitime interesse i at kunne kontakte personen, der tilmelder sig GoCook Smagekassen, går forud for hensynet til den registreredes privatliv og frihedsrettigheder, da det må betragtes som en rimelig forventning hos personen, at Coop foretager denne behandling.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Oplysningerne slettes senest 30. juni i året efter tilmeldingsåret.