Klar til start_2000.jpg

Plads til alle

I Coop tror vi på, at forskellighed er med til at skabe en bedre forretning. Derfor rekrutterer vi med henblik på at have en mangfoldig medarbejderstab hvad angår køn, alder, etnicitet, religion og lignende. Vores størrelse giver mulighed for at tilpasse arbejdet til den enkelte medarbejders kompetencer, og vi gør os umage med at skabe rum til mennesker, der kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Coop Crew

Et af vores initiativer er Coop Crew, hvor udsatte unge i løbet af seks uger deltager i seks moduler i en Coop-butik. Her får de grundviden om at arbejde i butik, og hvilke kompetencer det kræver. Med denne grundviden kan de efter træningsforløbet bestride et fritidsjob som servicemedarbejder eller blive elev i en butik. Ungdomsskolerne stiller en medarbejder til rådighed, som skal være med til at rekruttere de unge og hjælpe dem gennem forløbet.

Coop Crew er et samarbejde mellem Coop og Ungdomsskoleforeningen og Den A.P. Møllerske Støttefond og løber fra 2019 til 2025.

Se mere om Coop Crew

Klar til start

'Klar til start' er vejen til et fast job for mennesker med en autismediagnose. Igennem træningsforløbet bliver de oplært til jobbet i butik af deres helt egen personlige vejleder, som er specialuddannet inden for autismeområdet. Der er jobgaranti for alle, der gennemfører 'Klar til start'-forløbet tilfredsstillende. Og det betyder, at Coops butikker kan byde velkommen til nye kolleger, som er både god og stabil arbejdskraft.

'Klar til start' er landsdækkende og udvikles med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN af nonprofit-organisationen Fonden UNGEs.

Se mere om Klar til start