Ejendomme

Herunder kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål vedr. Coop og ejendomme. Butikskæderne stiller forskellige krav i forbindelse med etablering af nye butikker.

Gå til etableringskrav

Projektudvikling og Asset Management

 • Køb og salg af Coops ejendomme
 • Udvikler og forhandler butiksprojekter for Coops egne detailkæder og Brugsforeninger
 • Ansvarlig for Coops butiksporteføljestrategi
 • Beskæftiger sig med større strategiske udviklingsprojekter
 • Opkøber konkurrenter (Mergers and Acquisitions)
 • Værdioptimering af Coops ejendomsportefølje flytter, konverterer, udvider, lukker og bygger nye butikker
 • Administration af ejerforeninger
 • Kontrol af lejebetalinger
 • Udlejning af anden detail og boligejendomme
 • Genforhandling

Drejer dit spørgsmål sig om en eller flere af ovenstående, kan du kontakte:

Flemming Møller, Ejendomschef
fmh@coop.dk
6038 1241

Juridisk afdeling

Yder bistand ved kontraktforhandlinger

 • til projektudvikling (udstykning, ejerlejlighedsopdeling, udarbejdelse af ejerforeningsvedtægter, deltagelse i lokalplanproces
 • til kontraktforståelse til Coop Ejendommes afdelinger og øvrige afdelinger i Coop
 • i forbindelse med moderniseringer af butikker (rettigheder i henhold til lejekontrakter, bistand til ejerfuldmagter og øvrige nødvendige tilladelser mv.)
 • til entrepriseretlige problemstillinger
 • til øvrige afdelinger i Coop, som involverer Coops ejendomme eller lejemål samt yder bistand til ekstern administrator vedr. alle juridiske problemstillinger relateret til Coops lejemål, egne ejendomme, eksterne lejere, ejerforeninger mv.
 • administration af ejerforeninger

Udarbejder:

 • kontrakter vedrørende Coops lejemål (lejekontrakter, tillæg, afståelsesaftaler, fraflytningsaftaler)
 • lejekontrakter til eksterne leverandører (fremleje til bager, blomster, apotek, fiskehandler, delikatesse etc.)
 • grundlejekontrakter (OK benzinanlæg og vaskehaller, Coop-bygninger på lejet grund)
 • kontrakter vedrørende køb og salg af ejendomme
 • rådgiveraftaler (mæglere, projektudviklere, arkitekter mv.)

Håndterer:

 • tvister og retssager
 • planretlige sager
 • miljø- og planretlige klagesager
 • berigtigelse af ejendomshandler
 • sager vedr. påklage af ejendomsvurderinger
 • input til lovgivningsprocessen (udarbejdelse af høringssvar mv. til ejendomsretlig lovgivning relevant for Coop)

Drejer dit spørgsmål sig om en eller flere af ovenstående, kan du kontakte:

Rikke Vang, Juridisk chef, Advokat 
rikke.vang@coop.dk
5159 3214