På vej mod Danmarks mest kundeorienterede virksomhed.

Som Danmarks eneste kundeejede dagligvarevirksomhed skal Coop fremover også være den, der er mest fokuseret på kunderne, og som gør den største positive forskel for dem.

Derfor rykker Coop flere medarbejdere ud i kæderne og skærer ned i hovedkontorsfunktioner. Der oprettes 40 nye stillinger i kæderne. Samtidig reduceres der i hovedkontorsfunktionerne med ca. 70 stillinger. Der sker en række ændringer i organisationen, der skal gøre virksomheden mere decentral og tilføre mere kompetence til dem, der er nærmest på kunderne: Kæderne og butikkerne Det betyder, at kæderne rykker i direkte reference til adm. direktør Kræn Østergård Nielsen.

”Vi står i den måske hårdeste konkurrencesituation nogensinde. Vores svar skal være, at vi vil være den virksomhed, hvor kunderne oplever, at de får mest for deres penge. Som kundeejet virksomhed skal vi være de bedste til at lytte til kunderne og bedst til at leve op til deres ønsker,” siger Kræn Østergård Nielsen.

For at opnå det styrkes ledelsen i såvel Coop som de enkelte kæder. Det betyder bl.a., at flere tidligere medlemmer af koncernledelsen vender tilbage:

Der oprettes en direktionsstilling som koncerndirektør for Kvickly, SuperBrugsen og Dagli´Brugsen. Til den post tiltræder Allan Kristoffersen. Han kommer fra en stilling som retail direktør i Matas, og har tidligere haft en række ledende job i Coop, bl.a. som kædedirektør.

Som kædedirektør for Kvickly er udnævnt, Torben B. Andersen, der hidtil har været kædedirektør for Dagli´Brugsen og de seneste måneder tillige været konstitueret kædedirektør for Kvickly.

Som kædedirektør for SuperBrugsen er udnævnt Jesper Gottschalck Jensen. Han har hidtil været salgsdirektør for kæden og senest konstitueret kædedirektør.

Til jobbet som kædedirektør for Dagli´Brugsen er søgning i gang. Salgsdirektør Henrik Svendsen vil fungere som konstitueret kædedirektør.

Som kædedirektør for Coop 365 & Fakta er udnævnt Thomas Nielsen, der afløser John Hornbech Christensen, som fratræder. Thomas kommer fra jobbet som adm. direktør for isenkramkæden Kop & Kande, og har tidligere været salgsdirektør og konstitueret kædedirektør i Coop.

I Irma fratræder direktør Søren Steffensen. En søgning efter en afløser er igangsat. Kommerciel chef Rikke Wolff bliver konstitueret kædedirektør.

For at udbygge Coops digitale markedslederskab oprettes en ny rolle som digital & e-commerce direktør. Her tiltræder Morten Viktor, der hidtil har været digital direktør i Coop og tidligere bl.a. har været koncerndirektør i Berlingske med ansvar for e-commerce og IT.

Der oprettes en ny stilling i direktionen som koncerndirektør (COO) med ansvar for indkøb, sortiment og logistik. Til den post tiltræder Per Thau pr. 1. december. Han har tidligere været adm. direktør for Dagrofa, kædedirektør i Coop og salg-/marketingdirektør i Unilever.

Som ny Supply Chain direktør tiltræder Carl-Johan Vang Christensen som afløser for Nicolaj Boysen. Carl-Johan har tidligere varetaget funktionen i Coop, og har de seneste år været Supply Chain direktør i Toms Gruppen.

Fra den nuværende direktion har koncerndirektør Stina Glavind valgt at stoppe i Coop. Rollen bliver ikke genbesat.

HR-direktør Jens Romundstad fratræder. Søgning efter en afløser er igangsat.

Som led i fokuseringen af Coop Danmark flyttes ledelsen af selskaber uden for kerneforretningen til Coop Invest A/S. Det drejer sig bl.a. om FDB Møbler, African Coffee Roasters i Kenya, og Coop Folkeskove. Som adm. direktør for Coop Invest udnævnes Jan Madsen, nuværende koncerndirektør i Coop Danmark. Han vil tillige fungere som adm. direktør for koncernens nye softwareselskab Lobyco A/S, som sælger digitale løsninger til andre internationale detailhandelsvirksomheder.

Koncerndirektør Jens Visholm, der hidtil har haft ansvar for indkøb, marketing og CSR, skal fremover stå i spidsen for den nye afdeling: Kunder & Kommunikation, fortsat som medlem af direktionen.

”Vi må desværre sige farvel til meget dygtige og engagerede medarbejdere. Men med de store udfordringer hele dagligvarehandelen står foran, hvor vi i Coop investerer massivt i bedre kundeoplevelser, grøn omstilling og ny teknologi, der kan styrke kundernes oplevelse, når de handler hos os, er det nødvendigt, at vi bruger færre ressourcer i baglandet og flere tættere på kunderne,” siger Kræn Østergård Nielsen.

Ændringerne træder formelt i kraft pr. 1. januar.