Den danske dagligvarevirksomhed, Coop, vil med en ny plan sætte en højere standard for klimamål blandt verdens supermarkedskoncerner. Og gå længere end regeringens ambitioner er for området.

I 2025 skal CO2-udledningen fra Coops driftsaktiviteter være reduceret med 75 procent.

I 2030 skal driften være klimapositiv.

Coop vil desuden reducere sin indirekte drivhusgasudledning fra leverandører, transportører og forbrugere, så der reduceres med mere end en million tons årligt, når vi når 2030. Det svarer til mere end to procent af Danmarks nationale klimaregnskab.

"Coop har en 153 år lang tradition for at gå foran i Danmark på ansvarlighed. Nu, hvor verden står over for sin største udfordring nogensinde, ønsker vi at være en naturlig del af klima-løsningen," siger adm. direktør i Coop, Peter Høgsted.

Planen er udarbejdet over de seneste seks måneder, hvor både klima-eksperter og Coops 1,8 million medlemmer som noget nyt, er blevet hørt om, hvad planen skulle indeholde.

"Som demokratisk medlemsejet virksomhed har det været en fantastisk proces at co-create klimastrategien sammen med tusindvis af engagerede medlemmer," siger Peter Høgsted. "Forbrugerne kommer blandt andet til at opleve planen via klimakampagner og muligheden for at følge deres eget klimaftryk, flere nye grønne klimavenlige varer samt at kunne støtte den grønne omstilling på en række måder. Klimaudfordringen er måske den største miljøudfordring, menneskeheden har stået overfor. Og med den stærkt stigende bevidsthed, der er i befolkningen, er det nødvendigt, at vi er ambitiøse og klar til at tage mange konkrete valg, som kan reducere den klimabelastning, der er ved at drive dagligvarehandel," siger CSR-direktør i Coop, Signe D. Frese.

Det er en række bærende elementer, der skal skabe den store reduktion:
1. Udfasning af de stærkt klimaskadelige klimagasser i køleanlæg og mere end 1 mia. i investering i nye klimavenlige løsninger
2. Opsætning af ny vedvarende energikilde i Danmark til at dække store dele af koncernens samlede elforbrug
3. Nye grønnere lastbilsløsninger til varedistribution og overgang til firmabiler på alternative brændstoffer
4. Aktivt arbejde med leverandører for at fremme mere klimavenlige produkter og produktionsmetoder og fremtidige krav om klimaplaner fra alle leverandører
5. Via Coop crowdfunding skaffe finansiering til mindre producenters omlægning til mere klimavenlig produktion samt konkret hjælp til mindre leverandører
6. Indføre klimascoring i vareudvælgelsen og afsættelse af en intern klimapulje på 100 mio. frem til 2030, til fremme af mere klimavenlige produkter, som nogle gange koster ekstra
7. Lancering af klimafunktion i Coops App som ligger på 1,5 million danskeres mobiltelefon, så forbrugerne kan følge deres eget klimaaftryk fra deres vareindkøb
8. Styrke madspildsindsatsen hos leverandører samt i egen drift - og inspirere endnu flere forbrugere til at reducere madspild i hjemmet
9. Øge genanvendelighed og reducere brugen af unødig plastik og emballage omkring produkter og bæreposer til forbrugerne
10. Stille viden til rådighed for de 40.000 medarbejdere og for kunder og medlemmer, og herigennem understøtte koncernens og samfundets klima-mål
11. Gøre op med unødig klima-fråseri og vil bl.a. arbejde for at tilbudsavisen bliver forbudt. Hvis der sker, vil Coop genetablere offentlig tilgængelig rekreativ skov til en værdi af 25 mio. kr.
12. Etablering af et internt klimateam med dedikeret klimachef til at sikre handling og fremdrift

Planen baserer sig på principperne i det internationale og anerkendte rammeværk for reduktioner: Science Based Targets. Det betyder, at reduktionerne er i tråd med videnskabens anbefalinger og Paris-aftalens målsætninger.

"Som ny-udnævnt klimachef er det en fornøjelse at gå i gang med denne meget store, ambitiøse opgave på et fagligt seriøst grundlag. Det handler ikke om at lave lette løsninger. Det handler om at skabe løsninger, der gør en reel forskel for klimaet," siger klimachef Peter Svendsen, Coop.

Klima-planen er en del af en større CSR-strategi, som Coop offentliggør først i det nye år. Hele klima-planen kan ses på https://www.coop.dk/klima

Yderligere information:

CSR-direktør Signe D. Frese, 3091 9246
Klimachef Peter Svendsen, 5159 3298