Køleanlæg i over 500 butikker i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli´Brugsen, fakta og Irma skal frem til 2027 udskiftes med mere klima- og energivenlige anlæg.

I alt forventer Coop og brugsforeningerne at investere over 1 milliard kr. i projektet.

Det er anlæg, der i dag primært anvender HFC-kølemidlet R404, der er miljøskadelig, påvirker ozonlaget og er klimabelastende. Fra 1. januar 2030 bliver det ulovligt at have HFC-anlæg.

”Af alle vores klimatiltag er dette det enkeltstående projekt, der har den største positive effekt med en CO2 reduktion i omegnen af 22.000 tons årligt. Så selv om det er ekstremt omkostningskrævende, ønsker vi, at det gennemføres så hurtigt, som det er muligt,” siger CSR-direktør i Coop, Signe D. Frese.

Ifølge miljøforskeren og forfatteren Paul Hawken vil udfasning af HFC-kølemidler være det hurtigste og mest effektive enkelttiltag, vi kan foretage for at nedsætte klimabelastninger. Udslip af HFC-kølegasser påvirker klimaet langt mere end andre gasser.

”Over de seneste 10 år har vi skiftet til miljøvenlige CO2-anlæg, der nu er installeret i knap 600 butikker i Coop og brugsforeningerne. Men nu sætter vi tempoet op, så vi forventer kun at bruge naturlige kølemidler til at køle vores varer i 2026,” siger Signe D. Frese

Prisen for at udskiftningen af køle- og frostanlæg i én enkelt butik går fra ca. 1,5 million kr. for de mindste til 5 millioner kr. for de største.

Coop er i gang med et større energiprogram. Her er foretaget en række tiltag, bl.a. har man udskiftet over 200.000 lysstofrør og spots i butikkerne til LED-belysning. Senere i år kommer en større udrulning af solceller på butikkerne. Målet er at reducere det samlede energiforbrug med 20 procent i 2020 i forhold til 2016.

Yderligere information:

CSR-direktør Signe D. Frese, 3091 9246