Køber 143.000 kvm. jord til bydel med boliger og butik

For første gang danner Coop Danmark A/S et nyt aktieselskab sammen med en selvstændig brugsforening.

Coop og Fensmark Brugsforening har dannet Fensmark Udvikling A/S, som parterne ejer 50 procent af hver.

Selskabet har købt 143.000 kvm. jord mellem Fensmark og Næstved. Her skal der opføres omkring 150 boliger og etableres et nyt Coop lavprissupermarked, OK tankanlæg mv.

Størstedelen af arealet sælger Fensmark Udvikling A/S videre til kendte lokale kræfter – som vil stå for udvikling og opførelse af boligdelen.

”Med denne aftale bidrager vi positivt og aktivt til at udvikle og styrke vores lokalsamfund på en fremtidssikret måde, der binder Fensmark og Næstved sammen,” siger direktør Hans Larsen, Fensmark Brugsforening, der driver en af Danmarks største SuperBrugser.

I første omgang skal der vedtages en lokalplan for området. Når det er sket, er planen, at boligbyggeriet gennemføres. Herefter vil Fensmark Udvikling A/S etablere butik og eventuelt tankanlæg, så det står klart om 4-5 år. Der er tale om en investering i størrelsesorden 30 millioner kr.

”For Coop er dette begyndelsen på en helt ny samarbejdsform, som skal styrke hele brugsforeningsbevægelsen ved at kombinere de selvstændige foreningers stærke lokale forankring, som dem der er tættest på kunderne, med vores centrale styrker og kompetencer indenfor ejendomsudvikling,” siger adm. direktør Kræn Østergård Nielsen, Coop, der er glad for, at endnu en Brugsforening går ind i kampen i lavprissegmentet.

Ejendomschef i Coop, Flemming Møller Hansen, vurderer, at der kan gennemføres en lang række tilsvarende projekter andre steder i landet.

”Vi er nu langt mere aktive på ejendomsmarkedet, hvor vi i højere grad vil eje – eller være medejere – af de ejendomme, hvor vi driver butikker. Derfor kommer vi til at investere markant mere i ejendomskøb og -udvikling, både alene, og forhåbentlig også sammen med nogle af vores stærke brugsforeninger,” siger Flemming Møller Hansen.

Yderligere information:

Direktør Hans Larsen, Fensmark Brugsforening, 4027 7754

Ejendomschef Flemming Møller Hansen, Coop Ejendomme, 60381241