Resultatet fra årets landsrådsvalg i Coop er afgjort og der er sat navne på 50 personer, som de næste to år skal sidde i Coops højeste myndighed.

Resultatet fra årets landsrådsvalg i Coop er afgjort. Der er sat navne på 50 personer, som de næste to år skal sidde i Coops højeste myndighed, der i alt består af 124 medejere i Coop. Valgdeltagelsen har været rekordhøj, og der er både fornyelse og kontinuitet på resultatlisten fra valget.

”Demokrati og fællesskab er en grundsten i Coop. Det er landsrådet, som repræsenterer vores 1,8 mio. medlemmer og medejere. Jeg er derfor glad for, at så mange medlemmer med forskellig baggrund og geografisk tilhørsforhold har stillet op, er blevet valgt og skal være med til at sætte retning for Coop,” siger Coops formand Lasse Bolander om valget, hvor 18 nye personer fik plads i landsrådet og 32 blev genvalgt til de 50 pladser, som var på valg i år.

Coops landsråd på 124 personer vælger foreningens formand og bestyrelse, som står for at ansætte direktionen og udpege bestyrelsen i Coops datterselskaber. Landsrådsmedlemmerne vælges gennem Coops ca. 600 lokale butiksbestyrelser, og halvdelen af pladserne er på valg hvert år.

”Vores medlemsdemokrati er med til at sikre, at Coop hele tiden holder sig på tæerne for at være med til at sikre en økonomisk sund virksomhed, varetage forbrugernes interesser og holde Coop i front inden for dagsordener som økologi, madkvalitet, madspild, skadelig kemi, sundhed og verdens måske mest ambitiøse emballagestrategi,” siger Lasse Bolander.

Valgdeltagelsen har sat rekord med 80,7 procent. 417 butiks- og brugsforeningsbestyrelser fra hele landet har afgivet deres stemme på 50 ny- og genvalgte medlemmer, som skal repræsentere Coops 1,8 mio. medejere.

Coop er Danmarks største andelsbaserede detailvirksomhed – en demokratisk forening og forretning ejet af 1,8 millioner medlemmer. Det nye landsråd træder sammen for første gang til landsrådsmødet den 22. november 2019.

Yderligere information:

Projektchef i Coop amba, Flemming Jørgensen, 3091 9231

flemming.joergensen@coop.dk

Juridisk konsulent i Coop amba, Dan Frimark, 2452 4998

dan.frimark@coop.dk