Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Ved indmeldelsen

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop behandler en rækker almindelige personoplysninger, når en person bliver medlem af Coop (profiloplysninger):
Medlemsnummer, fødselsdato, køn, civilstand, navn, adresse, mobiltelefon, telefonnummer, emailadresse, tilhørsbutik, indskud på andelskonto og indmeldelsesdato.
I det omfang du har oplyst det behandler vi oplysninger om køn og fødselsdato på børn, beboelsesform, antal personer i husstanden, bil (ja/nej), fritidshus (ja/nej), samvirkeabonnement, betalingsoplysninger, markedsføringssamtykke(r) (pr. e-mail/telefon og/eller brev), samt eventuel tilknytning til andre medlemmer, oprettet af medlemmet selv.

Hvad er formålet med behandlingen?
Behandlingen sker med det formål at etablere og vedligeholde en ajourført fortegnelse over Coops andelshavere og opretholde og administrere et medlemsprogram (Coops medlemsprogram).

Som led i medlemsprogrammet behandles personoplysningerne tillige det formål at kunne segmentere medlemmer og målrette tilbud og markedsføring, samt muliggøre betaling fra Coops app, hvis medlemmet har indmeldt et betalingskort i Coops app. Oplysningerne bruges desuden til at give klimavenlige råd og tilbud og udlodde gaver, der relaterer sig til klimavenlige madvaner, hvis medlemmet har givet specifikt samtykke hertil.

Behandlingen sker desuden med det formål at kunne tilskrive en særlig Coop Bank-bonus, hvis medlemmet betaler med et Coop Bank kort. Behandlingen sker endvidere med det formål at tilskrive medarbejderbonus, hvis medlemmet er medarbejder og tilmeldt bonusordningen for medarbejdere. En oplyst e-mailadresse bruges til at sende aktiveringslink, log-in koder, servicemeddelelser samt spørgeundersøgelser, og – hvis medlemmet har givet specifikt samtykke til dette – til at fremsende markedsføring fra Coop om varer og services fra Coop eller samarbejdspartnere i Coops medlemsprogram.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold) og 6, stk. 1, litra a (samtykke), for så vidt angår markedsføring samt klimavenlige råd, tilbud og gaver. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Coop opbevarer oplysningerne, indtil alle mellemværender mellem Coop og medlemmet er afsluttet. Udgangspunktet er, at personoplysningerne slettes senest 3 år efter medlemskabets ophør. Bogføringspligtige oplysninger opbevares dog i 5 år efter udløbet af det år, hvor medlemskabet ophørte.

Under medlemskabet

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop behandler medlemmets profiloplysninger, jf. ovenfor, medlemmets henvendelseshistorik og bevægelserne på medlemskontoen (andelsindskud, bonus, dividende, samvirkeabonnement mm).

Når medlemmet bruger sit medlemskort eller bruger Coops app, mens medlemmet er logget ind, behandler Coop tillige oplysninger om medlemmets enkelte køb (bondata og fakturadata) hos Coop og de samarbejdspartnere, som er tilknyttet Coops medlemsprogram. Dette gælder, hvad enten medlemmets køb sker i fysiske butikker eller i onlinebutikker.

Hvis medlemmet har givet samtykke til beregning af klimaaftryk, behandles oplysninger om klimaaftryk og økologi, baseret på medlemmets indkøbshistorik (bondata).

Coop behandler desuden oplysninger om, hvor og hvornår medlemskortet, medlemsnummeret og Coops app er brugt.

Medlemmet kan til- eller fravælge muligheden for at anvende visse funktioner i Coops app gennem indstillingerne i sin telefon, og Coop behandler i så fald de personoplysninger, der knytter sig hertil, se nærmere om Coops app.

Endeligt behandler Coop, i det omfang det er muligt, oplysninger om medlemmets modtagelse og åbning af Coops mails og om medlemmets brug af Coops digitale platforme, f.eks. brug af Coops hjemmesider og brug af Coops app.

Hvad er formålet med behandlingen?
Oplysningerne om medlemmets registrerede køb bruges sammen med medlemmets profiloplysninger til at opgøre medlemmets bonussaldo, eventuel dividende samt øvrige opnåede medlemsfordele.

Når medlemmet logger ind som medlem på Coop.dk eller på Coop appen, bruges medlemmets profiloplysninger sammen med oplysningerne om medlemmets enkelte køb af varer og om medlemmets digitale adfærd til at placere medlemmet i en gruppe med en given indkøbsprofil med henblik på at give medlemmet adgang til nyheder, services og generelle og personlige tilbud, herunder tilbud fra samarbejdspartnere. Formålet er desuden at sikre korrekt segmentering af medlemmet med henblik på at give medlemmet adgang til personlige rabatter, udvalgt specielt til det pågældende medlem og baseret på varer og services, som medlemmet oftest køber, eller som kan være særligt relevante for medlemmet.

Hvis medlemmet har givet samtykke til beregning af klimaaftryk, behandles oplysninger om klimaaftryk og økologi, baseret på medlemmets indkøbshistorik (bondata). Oplysningerne bruges desuden til at give klimavenlige råd og tilbud og udlodde gaver, der relaterer sig til klimavenlige madvaner, hvis medlemmet har givet specifikt samtykke hertil.

Coop bruger desuden oplysningerne om medlemmets behandling af tilsendte mails fra Coop og om medlemmets digitale adfærd til at opnå generel statistisk viden om medlemmernes åbningsrater på tilsendte e-mails og brug af de digitale platforme.

Coop bruger endelig oplysningerne om medlemmets køb og digitale adfærd til at vedligeholde og udvikle Coops fysiske butikker, varesortiment, tilbud og digitale platforme og services.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold), og litra a (samtykke), for så vidt angår markedsføring og klimaaftryk. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), for så vidt angår behandlingen af personoplysninger til statistiske formål. Coops legitime interesse i at optimere sine fysiske butikker, sit varesortiment, sine tilbud og digitale platforme og services går forud for hensynet til den registreredes privatliv og frihedsrettigheder, da det må betragtes som en rimelig forventning hos medlemmerne, at Coop foretager en sådan statistisk behandling.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Coop opbevarer oplysningerne, indtil alle mellemværender mellem Coop og medlemmet er afsluttet.
Udgangspunktet er, at personoplysningerne slettes senest 3 år efter medlemskabets ophør. Bogføringspligtige oplysninger opbevares dog i 5 år efter udløbet af det år, hvor medlemskabet ophørte.