Et fællesskab baseret på ansvar, mangfoldighed og engagement

Siden 1866 har Coop handlet om bevægelser. En andelsbevægelse, der blev til en folkebevægelse. Og en folkebevægelse, der blev til en hel ny måde at handle på. For medlemmer og samfund generelt, men også for medarbejdere. Coop handler om mennesker, der mødes. Fysisk i vores knap 1.000 butikker, men også i overført betydning i den bevægelse, der startede for over 155 år siden. Og som får nyt liv, hver gang nye mennesker bliver en del af vores fællesskab.

Et fællesskab af forskelligheder

Coop er et fællesskab af forskelligheder. Forskellige mennesker og forskellige kæder på tværs af by og land. Det er vores styrke. Vi er formet af hele Danmark – til hele Danmark.

For mennesker er ikke kun fundamentet for den forretning, vi driver. Mennesker er også energien bag de forandringer, vi kæmper for.

Mangfoldighed i Coop

I Coop kæmper vi hver dag for mangfoldighed. Det er en del af ånden i andelsbevægelsen og en del af Coops historie.

Vi går vi op i at skabe et inklusivt og mangfoldigt miljø, og vi søger aktivt efter kvalificerede kandidater uanset køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet, religion, handicap eller alder. Du bliver en del af en mangfoldig og inkluderende virksomhed, hvor vi ser forskellighed som en styrke.

PLADS TIL ALLE

Vi lægger vægt på, at du mødes med tillid og får præcis de rammer, der skal til for at lykkes. Vores størrelse giver mulighed for at tilpasse arbejdet til den enkelte medarbejders kompetencer, og vi gør os umage med at skabe rum til mennesker, der kan have svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet

Et af vores initiativer er Coop Crew, hvor udsatte unge i løbet af seks uger deltager i seks moduler i en 365-butik. Her får de grundviden om at arbejde i butik, og hvilke kompetencer det kræver. Med denne grundviden kan de efter træningsforløbet bestride et fritidsjob som servicemedarbejder eller blive elev i en detailbutik som fakta. Ungdomsskolerne stiller en medarbejder til rådighed, som skal være med til at rekruttere de unge og hjælpe dem gennem forløbet.

Coop Crew er et samarbejde mellem Coop365 discount, Ungdomsskoleforeningen og Den A.P. Møllerske Støttefond og løber fra 2019 til 2025.

'Klar til start' er vejen til et fast job for mennesker med en autismediagnose. Igennem træningsforløbet bliver de oplært til jobbet i butik af deres helt egen personlige vejleder, som er specialuddannet inden for autismeområdet. Der er jobgaranti for alle, der gennemfører 'Klar til start'-forløbet tilfredsstillende. Og det betyder, at vores kæder kan byde velkommen til nye kolleger, som er både god og stabil arbejdskraft.

'Klar til start' er landsdækkende og udvikles med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN af nonprofit-organisationen Fonden UNGEs.

HIGH:FIVE blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for socialt ansvar, og er finansieret af staten. High:five har til opgave at motivere og assistere offentlige og private virksomheder med at ansætte kriminalitetstruede og tidligere kriminelle personer.​

High:five har siden 2006 hjulpet virksomheder med at ansætte over 2000 kriminalitetstruede og tidligere straffede unge i ordinære job eller uddannelsesforløb. Det gør de i samarbejde med offentlige myndigheder,​ uddannelsesinstitutioner og landets offentlige– og private virksomheder.​

Det er en organisation, som vi samarbejder med i forhold til at rekruttere kandidater/medarbejdere til blandt andet Odense Distributionscenter. Det store formål er, at ændre holdningen til straffeattesterne og forstærke samarbejdet med politiet, kriminalforsorgen, kommunerne og landets virksomheder.​