Kvalitetssikring

På mange af Coops varer står der, at de er 'kvalitetssikret af Coop'. Det betyder, at vi har stillet særlige krav til kvalitet, miljø, etik og fødevaresikkerhed og at vi garanterer, at kravene opfyldes. 'Kvalitetssikret af Coop' betyder også, at den mærkning, der findes på Coops egne produkter, oftest er mere omfattende, end hvad lovgivningen kræver. Der udføres også kontrol af vores egne varer. Kontrollen udføres stikprøvevis og tilpasses type af produkt, leverandør og om det er lovgivningsmæssige krav til fødevaresikkerhed eller Coops egne vare- og kvalitetskrav, der undersøges. Endelig skal leverandører, der producerer varer for Coop, godkendes.

Læs mere om vores kvalitetssikring

Gå til sikkerhedsdatablade