En klimastrategi, der rækker ind i fremtiden

Klima har altid været en mærkesag for Coop. Vi agter også fremover at arbejde for at sætte nye og højere standarder for klimamål blandt verdens supermarkedskoncerner.

Vores klimastrategi blev, i november 2021, godkendt af Science Based Target (SBTi).

Målsætninger:

Vi vil være klimapositive i 2030

Store investeringer i vedvarende energi, energioptimering og udfasning af skadelige klimagasser i køleanlæg er væsentlige tiltag, der skal sikre, at vores driftsaktiviteter er klimapositive i 2030 – to årtier før Parisaftalens målsætninger.

Vi vil reducere vores indirekte udledninger fra leverandører, transportører og forbrugere med mere end en million tons i 2030

Aktive og forpligtende partnerskaber med vores produkt- og serviceleverandører, og vejledning og inddragelse af vores kunder skal sikre, at vores indirekte CO2-udledninger er reduceret med 1 million tons årligt i 2030. Det svarer til mere end 2% af Danmarks nationale klimaregnskab.

Indsatsområder

Syv bærende indsatsområder skal muliggøre den store reduktion:

1. Bæredygtige leverandører

Vi gør leverandører til medspillere i vores klimaarbejde gennem nye innovative partnerskabskonstellationer. Det gør vi blandt andet ved at fremme mere klimavenlige produkter og produktionsmetoder og stille fremtidige krav om klimaplaner fra alle leverandører. Derudover vil vi via crowdfunding skaffe finansiering til mindre producenters omlægning til mere klimavenlig produktion.

2. Grøn transport

Vi sætter fart på grøn transport ved at teste nye grønnere lastbilsløsninger, som kører på grønne brændsler.

3. Bæredygtigt varesortiment

Vi fremmer klimavenlige produkter, og gør det nemmere at fortage det klimabevidste valg i indkøbssituationen. Vi styrker også vores indsats for at fremme genanvendelige emballager og reducere brugen af unødig plastik, emballage og bæreposer.

4. Kunder og butikker

Vi hjælper vores kunder med at lægge bæredygtige varer i deres kurv med klimaberegneren i Coop appen. Her kan man som bruger af appen følge klimaaftrykket fra sine madvarekøb i Coop. Derudover styrker vi indsatsen mod madspild i egne led og inspirerer endnu flere kunder til at reducere madspild i hjemmet.

5. Vores medarbejdere

Vi stiller viden til rådighed for vores medarbejdere, som skal hjælpe dem med at vejlede vores kunder om bæredygtigt indkøb. Derudover overgår vi til firmabiler på alternative brændstoffer.

6. Vedvarende energi

Vi udfaser de stærkt skadelige klimagasser i køleanlæg og investerer mere end 1 mia. kr. totalt i klimavenlige løsninger frem mod 2030. Vi opsætter blandt andet nye vedvarende energikilder i Danmark til at dække en stor del af vores samlede elforbrug og fortsætter vores ambitiøse energispareprogram.

7. Klimateam

Vi har etableret et internt klimateam med en dedikeret klimachef, der skal sikre handling og fremdrift i overensstemmelse med Paris-aftalen og Science Based Targets.