Butikkernes bestyrelser

Coops mere end 1000 butikker består dels af Coop-ejede butikker dels selvstændige brugsforeninger. Alle butikker har en bestyrelse. Her er medlemmerne med til at lægge strategien for den enkelte butik, herunder hvordan butikken kan arbejde for mere bæredygtigt forbrug. Stort set alle Kvickly, SuperBrugsen og Brugsen butikker har en butiksbestyrelse (Coop-ejede butikker) eller en brugsforeningsbestyrelse (selvstændige brugsforeninger).


Sådan kommer du ind i bestyrelsen

For at komme med i din butiksbestyrelse skal du vælges af Coops medlemmer på et årligt medlemsmøde. Du kan stille op på årsmødet eller generalforsamlingen for den butik, du har tilhørsforhold til. Det er de medlemmer, der er tilknyttet den pågældende butik, der har stemmeret.

Se mere om bestyrelsesarbejdet i butikkerne