Leverandør - kontoudtog
Venligst indsend kontoudtog med alle åbne poster relateret til Coop Danmark. Ved indsendelse af vedhæftede Excelfil med jeres kontoudtog, afstemmer vi det op imod vores udeståender, hvorefter I hurtigst muligt får en tilbagemelding på den angivne mailadresse.

Hent din Kontoudtog skabelon her

Supplier statement
Please insert one account statement with all open postings related to Coop Denmark. When submitting the attached Excel file with your account statement, we will reconcile your open postings with ours and provide you with feedback by email as soon as possible.

Grab your account statement template here

Tak for din indsendelse