Ansvarlig skat

Ansvarlighed er en del af vores værdigrundlag – også på skatteområdet.

For Coop handler ansvarlig skat ikke bare om at efterleve lovgivningen, men også om samfundsansvar og bæredygtighed.

Compliance

Coop overholder til hver en tid gældende lovregler og praksis på skatteområdet. Vi betaler den korrekte skat, og vi betaler til tiden.

Coops tilgang på skatteområdet er ansvarlig ageren, og vi tager afstand fra skattespekulation og skatteplanlægning. Dette er formuleret i Coops Skattepolitik.

Bæredygtighed og verdensmål

Coop ønsker at tage ansvar i de samfund, vi operer i, og med skattebetalinger bidrager vi med økonomi til at opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner, som kan skabe bedre uddannelse og sundhed, styrke klimaindsats og infrastruktur, bekæmpe fattigdom og sikre menneskerettigheder. Hermed bidrager Coop til FN’s verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Transparens

Coop ønsker transparens på skatteområdet. Vi arbejder derfor for at skabe størst mulig transparens og sikre ansvarlighed i skattebetalinger samt skatterapporteringer, og vi har fokus på at implementere tiltag både internt i koncernen og udadtil for at skabe mere åbenhed på skatteområdet.

Vi har fuld transparens ift., hvilke lande, vi opererer i. Coop-koncernen har langt hovedparten af sine aktiviter i Danmark, men har dog et selskab i hvert af følgende lande: Tyskland, Kenya og Hong Kong. Alle tre selskaber er udelukkende placeret i disse lande af forretningsmæssige hensyn. Coop udarbejder land-for-land-rapportering, som deles med skattemyndighederne i de lande, vi har selskaber i.

Coop koncernen har ikke aktiviteter i lande, der på nogen måde anses som skattelylande efter EU's sortliste over ikke-samarbejdsvillige lande.

Governance

I Coop Danmark varetager vi arbejdet inden for skatteområdet i den interne skatteafdeling.

Skatteafdelingen har fokus på transparens, risikostyring og etablering og optimering af effektive processer. Dette skal sikre efterlevelse af lovgivningen og ansvarlighed på skatteområdet i koncernen. Skatteafdelingen understøtter hele koncernen og supporterer, oplyser og sparrer med forretningen på tværs af skattemæssige problemstillinger. Skatteafdelingen er ansvarlig for at sikre skattemæssige retningslinjer internt i koncernen.

Coop har fokus på udvikling af processer på skatteområdet, og arbejder på forskellige tiltag bl.a. med implementering af et såkaldt Tax Control Framework for koncernen, der skal sikre, at der er overblik over risici, rapportering og governance på skatteområdet.

Coop rapporterer på det løbende arbejde med ansvarlig skat i vores årsrapport.