Din vej til indflydelse

Du kan bruge dit medlemskab til at blive aktiv i Coop og være med til at gøre en forskel i dit lokalområde og i din lokale butik. Du har også mulighed for at få indflydelse på flere forskellige politiske niveauer i Coop.

Den øverste myndighed er Coops landsråd med 126 Coop-medlemmer, som beslutter vedtægterne og vælger den øverste bestyrelse - bestyrelsen i Coop amba. Det er Coop ambas bestyrelse, der udpeger bestyrelserne i Coop Danmark, Coop Bank og Coop Invest. Du kan også få noget at skulle ha’ sagt i din lokale butik ved at deltage i årsmøde eller generalforsamling eller ved at få plads i butikkens bestyrelse.

Alle medlemmer af Coop, der er over 18 år, kan blive valgt til foreningens forskellige organer.