Købekort bonkopi

Kan anvendes af debitorkunder, der mangler kassebon på fremsendt faktura.

Coop.dk / Portal blanket

Nedenstående oplysninger fremgår på faktura

Thank you