Kontakt

Har I ændringer til leverandøroplysninger, herunder betalingsbetingelser eller bankkonto, skal I henvende jer til jeres normale samarbejdspartner i Coop.

Har I derimod spørgsmål til Coop om betaling af en faktura, skal I skrive til Coops Kreditorafdeling på kreditor@coop.dk eller ringe til Kreditor på telefon +45 4386 4810. Husk altid at oplyse jeres leverandørnummer eller CVR-nummer, og hvad henvendelsen drejer sig om i emnefeltet. Alle spørgsmål vedr. fakturering sendes til kreditor@coop.dk

EDI-relaterede spørgsmål sendes til ediadministrationen@coop.dk.