Skadelig kemi i husholdningen

I husholdningen bruger vi hver dag en række produkter, som har de primære formål at fjerne skidt, bakterier og lugt. Det er produkter som: vaske- og skyllemidler, rengøringsmidler og hygiejneprodukter som deodoranter og tandpasta. En del af disse produkter kan være tilsat parfume samt forskellige kemikalier som optisk hvidt, EDTA, klor og Triclosan. Ingen af disse stoffer er ulovlige, men kan stadig være en udfordring for både din og miljøets sundhed. Læs mere nedenfor og se hvad du kan gøre, for at undgå dem.

Kemi i vaskemidler

Alle vaske- og skyllemidler indeholder stoffer, der belaster miljøet, når de havner i kloakken med spildevand. Selv efter en tur i rensningsanlægget slipper små mænger af de skadelige stoffer ud i vandmiljøet. Og da vaskemidler bruges i meget store mængder i husholdningerne, kan de ikke undgå at udgøre en stor miljøbelastning.

I dag er der mange vaskemidler på det danske marked, som bærer et miljømærke. Det betyder, at der er taget mest muligt hensyn til miljøet. Men der er stadig stoffer i ikke-miljømærkede produkter, som i højere grad belaster miljøet. Eksempler herpå er optisk hvidt og EDTA. De stoffer i vaskemidler, der er mest kendt for at give problemer i forhold til allergi og hudirritation er parfume, optisk hvidt og konserveringsmidler. Desuden kan parfume i vaskemidler muligvis medføre uønskede virkninger i vandmiljøet, da parfumestoffer kan have problemer med nedbrydeligheden. Endelig er skyllemiddel et produkt som sagtens kan undværes, og som også udgør en belastning for miljøet.

Hvad gør Coop på dette område?

Coop forbød stoffer som optisk hvidt, EDTA/NTA og fosfater for mere end 15 år siden og Coops kæde Irma forbød desuden salg af skyllemiddel i 2014. Coop stiller skrappe krav til nedbrydelighed og giftighed på vaskeaktive stoffer samt til konserveringsmidler og parfumestoffer. Dertil arbejder Coop på at øget varesortimentet med flere miljømærkede varer. Miljømærkede vaskemidler indeholder færre miljøskadelige stoffer og ingen allergifremkaldende parfumestoffer. Alle vaskemidler i Coops egne varemærker er i dag Svanemærket.

Hvad kan du selv gøre?

Som forbruger er det en god ide at købe vaskemidler, som er mærket med Svanen eller Blomsten, hvis du vil vælge mest miljøvenligt. Derudover er det meget vigtigt at dosere korrekt, for at undgå at bruge mere end højst nødvendigt. Parfume i vaskemidler belaster både miljø og sundhed, og derfor bør man overveje at købe parfumefri vaskemidler.

Stofferne klor og kvaternære ammoniumforbindelser

Rengøringsmidler, der ”lover” at fjerne lugt eller som anprises med desinficerende eller antibakteriel effekt, vil ofte indeholde klor eller kvarternære ammoniumforbindelser, som er miljøbelastende. Helt almindelige rengøringsmidler som toiletrens og baderums-rengøring kan også sagtens indeholde klor. Det er imidlertid slet ikke nødvendigt at anvende desinficerende rengøringsmidler i en normal husholdning, da vand og sæbe ofte er nok.

Hvad er problemet med klor og kvaternære ammoniumforbindelser?

Rengøringsmidler med klor og kvaternære ammoniumforbindelser belaster vores vandmiljø. Selvom stofferne er hurtigt nedbrydelige, er de giftige for vandlevende organismer. Klor og andre desinfektionsmidler kan være skadelige, hvis ikke man bruger det korrekt. Kommer man til at bruge klor sammen med f.eks. syre, vil der opstå meget giftige klordampe. Desuden kan midlerne være særligt farlige ved indtagelse og beskadige huden ved kontakt. Ingen desinfektionsmidler kan miljømærkes i dag.

Hvad gør Coop på området?

Coops kæde Irma forbød klorin i 1996. Coop arbejder stadig på at finde alternativer til klor og kvaternære ammoniumforbindelser, samt at øge udbuddet af miljømærkede produkter.

Hvad kan du selv gøre?

Det er som sagt ikke nødvendigt at anvende desinficerende rengøringsmidler i en normal husholdning. Lugt og de fleste bakterier kan fjernes med almindelige rengøringsmidler og vask. Knive og skærebræt kan skoldes med kogende vand, og mug og skimmel kan fjernes med rengøringsmidler med indhold af aktiv ilt. Klar (ufarvet) lagereddike er også et effektivt middel mod lugtgener.

Om stoffet Triclosan

Triclosan er et bakteriedræbende og antibakterielt stof. Det har været brugt hyppigt i rengøringsmidler og håndsæber, samt desinfektionsmidler. Men i Danmark er det i dag typisk kun tilsat få deodoranter og enkelte tandpastaer.

Hvad er problemet med Triclosan?

Triclosan mistænkes for at kunne give resistens hos bakterier og for at være hormonforstyrrende. Triclosan er i de fleste tilfælde overflødigt, fordi en egentlig desinficerende virkning ikke er nødvendig i produkter til normal, privat brug. Selvom Miljøstyrelsen ikke vurderer, at produkter der er i handlen i dag, vil udgøre en sundhedsrisiko, så viser nyere forskning imidlertid, at triclosan kan påvirke mænds sædkvalitet. På den baggrund kan der alligevel være god grund til at undgå stoffet.

Hvad gør Coop på dette område?

Coop har totalforbud mod triclosan. Forbuddet gælder både alle Coops egne varemærker samt alle andre varer, der sælges i Coops butikker. Coop har haft dette forbud siden 2005, dog med en enkelt undtagelse i form af tandpastaen Colgate Total. I samarbejde med Colgate fandt Coop imidlertid et alternativ til denne tandpasta i 2015, og siden har Coops butikker dermed været helt fri for triclosan.

Hvad kan du selv gøre?

Undgå tandpasta og deodoranter med triclosan. Det vil fremgå på ingredienslisten, hvis et produkt indeholder triclosan. Dette er også anbefalingen fra de danske myndigheder.