Velgørenhed i Coop

På mange måder ligger det i Coops DNA at arbejde med velgørenhed. For Coop blev i sin tid stiftet netop med henblik på at handle og dele. Derfor har vi også en lang tradition for at samarbejde med velgørenheds- og interesseorganisationer – lige fra de små sportsklubber i lokalsamfundene til de store internationale organisationer.

Pantdonation

Rigtig mange af vores kunder vil gerne hjælpe, hvis de kan. Og vi vil gerne gøre det nemt at hjælpe. I 2007 indførte vi derfor, som de første, Velgørenhedsknappen på alle pantautomaterne i vores butikker, og siden har Velgørenhedsknappen været et af de faste indsamlingsinitiativer i butikkerne. Hvert år sender vi mere end 7 mio. kr. i pantdonationer videre til velgørende organisationer.

Vores partnerskaber

Coop deltager jævnligt i forskellige velgørenhedskampagner og indsamlinger, både lokalt og nationalt. Nogle gange giver det også mening at indgå et længerevarende partnerskab med en organisation og integrere velgørenhedsarbejdet på tværs af Coops eller kædens aktiviteter. Dette er partnerskaberne med Røde Kors og Mødrehjælpen gode eksempler på.

Du kan læse mere om vores nuværende partnere her:

Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker donationer, sponsorater eller naturalier til et lokalt arrangement, en sportsklub, en mindre organisation el. lign.?

Her skal du altid henvende dig til din lokale SuperBrugsen, Brugsen, Coop eller Kvickly. Drejer din henvendelse sig om din lokale 365discount, skal du henvende dig til 365discounts marketingafdeling på Servicekontoret.

Hvordan udvælges en organisation til pantautomaterne i Coop?

Vores partnere på pantautomaterne er nøje udvalgte til vores forskellige kædeformater, da partnerskaberne ofte også rummer større samarbejde end pantdonation. Det er derfor vigtigt at finde de bedste match – både for organisationerne og Coop og i særdeleshed for vores kunder. Partnerskaberne løber ofte over 2 år eller mere, så vi i fællesskab kan nå at gøre en forskel.

Går mine donationer ubeskåret videre til organisationerne?

Ja. Coop tager ingen gebyrer og tjener ingen penge på dine donationer – hverken i pantautomaten eller på øvrige donations-initiativer. Dine donationer går altid 100 % ubeskåret videre til organisationen.

Har Coop en fond, hvor jeg kan søge om midler til velgørende formål?

Nej. Derimod har Coops lokale butiksbestyrelser mulighed for at søge om interne fondsmidler, hvis der er særlige aktiviteter, de gerne vil have til byen. Så tag fat i din lokale butiksbestyrelse, hvis du har en god idé.

Hvad gør jeg, hvis jeg ved en fejl har doneret min flaskepant til en organisation?

Send original donationsbon, angivelse af butik, dato for donation og beskrivelse af, hvordan fejlen er opstået samt kontonummer og kontaktoplysninger til den pågældende organisation.

Ved fejldonation i Irma send til: Mødrehjælpen, Abel Cathrines Gade 13, 1654 Kbh. V. Mærk kuverten: Retur flaskepant, Att: Bogholderiet.

Ved fejldonation til Coop Folkeskove find vejledning her.