Hvad gør Coop for at reducere pesticider?

I Coop arbejder vi løbende for at reducere anvendelsen af pesticider i produktionen af vores varer – både mængden af pesticider og antallet af forskellige pesticider, som bruges.

Vi arbejder for at flere og flere af vores varer er helt fri for pesticidrester, samt at de mest problematiske pesticider slet ikke anvendes. Vi følger fremdriften i vores arbejde nøje gennem Coops eget pesticidkontrolprogram. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke krav vi stiller til Coops frugt og grønt.

Kun frugt og grønt fra certificerede leverandører

Coop stiller krav om, at alle vores leverandører af frisk frugt og grønt skal følge god landbrugsmæssig praksis, hvilket blandt andet betyder, at anvendelsen af pesticider skal ske efter gældende regler samt at de skal følge standarderne som beskrevet i Global Gap.

Forbud mod anvendelse af problematiske pesticider

En række pesticider er forbudt i EU, men må stadig anvendes andre steder. Coop arbejder for, at de særligt problematiske pesticider heller ikke anvendes hos leverandører uden for Europa. Derfor har vi forbudt 47 pesticider i produktion af Coops frugt og grønt.

Halvering af grænseværdien

I Coop har vi en aktionsgrænse for pesticidrester på 50% af den mængde, som EU og de danske myndigheder tillader.

Hvis det viser sig, at en af vores varer indeholder mere end 50% af de tilladte mængder, lægger vi sammen med leverandøren en plan for at forhindre gentagelser. Hvis dette viser sig ikke at kunne lade sig gøre, finder vi en anden leverandør, som kan leve op til vores krav.

Kun økologiske bananer

Når du køber bananer i Coops butikker, kan du kun vælge økologiske bananer. Det er et valg, vi har taget for at undgå rester af sprøjtemidler. Til glæde for dig, din familie og for arbejderne i bananplantagerne.

Grænse for antallet af pesticider

Det er vanskeligt at producere visse afgrøder uden at bruge pesticider. Særligt skrøbelige frugter og bær med blødt skind og højt sukkerindhold – fx vindruer, jordbær og ferskner – er udsatte for blandt andet angreb af skimmel og svamp. Derfor bruges der til produktion af den type varer ofte flere forskellige pesticider.

Vi har en aktionsgrænse på maksimalt 5 forskellige pesticidrester i en vare. Hvis vi finder flere pesticider end dette, tager vi fat i leverandøren for at finde en løsning på, hvordan antallet af pesticidrester fremover kan reduceres.

Kontrol med pesticidrester

Ud over fødevaremyndighedernes kontrol foretager Coop selv en omfattende stikprøvekontrol med pesticidindholdet i frugt og grønt. Når varerne ankommer til lageret, udtages der prøver af udvalgte partier af varer. Kontrollen er risikobaseret, hvilket betyder, at der udtages flere prøver fra varer, som vi erfaringsmæssigt ved, kan indeholde pesticidrester.

Hvis der findes overskridelser af de officielle grænseværdier stoppes salget af den forurenede vare omgående, og vi orienterer fødevaremyndighederne om fundet. Samtidig kræver vi for de næste tre leverancer af varen dokumentation for, at grænseværdierne overholdes.

Coop opgør løbende resultaterne af vores stikprøver for at følge med i, om vi samlet lykkes med at øge antallet af varer, som er helt uden pesticidrester. Status kan findes i vores årsrapport.

Støtter større åbenhed om pesticider

Coop er medlem af en international alliance, som kæmper for at EU’s godkendelser af pesticider skal foregå i større åbenhed og med mulighed for fuldstændig indsigt i de studier, som ligger til grund for sikkerhedsvurderingen af pesticider. Alliancen Citizens for Science in Pesticide Regulation består af en række europæiske organisationer og forskere.

Tæt samarbejde med leverandørerne

Coops leverandører af frugt og grønt deler ambitionen om at sænke forbruget af pesticider. Her kan du møde tre af vores leverandører, som alle gør en ekstraordinær indsats for at producere sunde kvalitetsvarer med et absolut minimum af pesticider.

Mød 3 af Coops avlere:

Gl. Estrup Gartneri

Gl. Estrup Gartneri ved Auning leverer gulerødder, porrer og forårsløg til Coop. Den største vare er de små snack-gulerødder, som produceres både økologisk og konventionelt.

”På Gl. Estrup Gartneri har vi længe arbejdet for at bruge så få pesticider som muligt. Vi leverer blandt andet de populære snack-gulerødder, som ofte spises direkte fra posen af børn og voksne. Derfor bakker vi op om Coops ønske om at nedsætte pesticidforbruget til et absolut minimum. Varerne skal til hver en tid være sunde, friske, sprøde og rene”, Trine Fisker Østergaard, direktør Gl. Estrup Gartneri A/S

På billedet ses grundlægger af Gl. Estrup Gartneri - Knud Dahl Andersen.

Thorsbjerggaard

Thorsbjerggaard ved Skælskør leverer blandt andet græskar og sukkermajs til Coop. De senere år er særligt de hvide gourmet-majs blevet et hit i sommermånederne. Også hokaido-græskar er en stor vare på Thorsbjerggaard.

”Vi er glade for at producere varer til Coop, og deler ambitionen om at levere nogle unikke og friske danske varer dyrket med ekstra omhu. Selvom vi ikke dyrker alting økologisk, behøver vi fx slet ikke pesticider i vores græskarproduktion. Så efter min mening kan man sagtens sikre, at varerne er uden pesticidrester – også uden Ø-mærket”, Peter Brødsgaard, Thorsbjerggaard.

Fejø frugt

Vesterled Frugtplantage på Fejø leverer æbler og pærer til Coop. Ikke mindst Irmas butikker bugner af frugt fra sydhavsøen, når den danske sæson er bedst.

”Vi er begunstiget af et mildt klima perfekt til frugtavl. Det betyder, at vi kan undvære næsten al kemi. Jeg sprøjter ikke efter Sankt Hans – på den måde kan jeg levere nogle af de mest velsmagende og pesticidfri varer på Coops hylder”, Laust Spandet Jensen, Vesterled Frugtplantage, Fejø.

FAQ om pesticider:

Hvorfor forbyder Coop pesticider, som allerede er forbudt i EU?

Selvom stofferne er forbudt i EU må de stadig anvendes i de fleste lande uden for EU. Pesticidkontroller viser desværre, at der af og til dukker varer op i Danmark, som indeholder rester af disse pesticider. Men da EU’s regler ikke gælder uden for EU, kan man ikke via lovgivning forhindre, at stofferne anvendes. Coop kan gennem sine kontrakter kræve, at disse kemikalier ikke må anvendes og findes på farmen. Det er derfor, det stadig er væsentligt at forbyde brug af disse uønskede stoffer.

Gælder Coops skærpede krav alle Coops varer?

Nej, i første omgang gælder de frisk frugt og grønt, som også er kilde til hovedparten af de pesticidrester, som forbrugernes udsættes for.

Jeg er avler og vil gerne se de detaljerede regler. Hvor finder jeg dem?

Vores krav afhænger af, hvilken vare der produceres. Derfor skal du kontakte vores indkøbere for at høre, hvad der specifikt gælder for de produkter, du leverer.

Hvorfor forbyder Coop ikke bare alle pesticider i jeres varer?

Pesticider bruges til produktion af langt de fleste varer. En lang række varer vil slet ikke kunne produceres uden. Derfor handler vores strategi om at sikre, at pesticidresterne i varerne minimeres eller fjernes. Vi tilstræber, at have et bredt sortiment af økologiske varer, som man kan købe, hvis man helt ønsker at undgå brug af syntetiske pesticider. De økologiske varer er dog dyrere at fremstille, blandt andet fordi der er en lang række stoffer, som ikke må bruges i den produktion.

Hvilke pesticider bliver de næste, Coop forbyder?

Coop arbejder ud fra et forsigtighedsprincip med afsæt i, hvilke pesticidrester, der anses for mest problematiske for forbrugernes sikkerhed. Selvom der ikke er videnskabelig konsensus om, hvilke stoffer der bør udfases som de næste, ser vi særligt kritisk på nogle af de insekticider, som optræder som nervegifte – f.eks. stoffer blandt organofosfaterne eller de bromerede insekticider.