Det første skovråd i Coop Folkeskove er i gang – kig forbi og se det smukke område

Skovrådet består af 10 passionerede frivillige borgere og repræsentanter for lokale foreninger. Via deres engagement vil de udvikle og lave friluftsaktiviteter og rekreative tiltag for folk i alle aldre. Aktiviteterne skal være med til at styrke fællesskabet i lokalområdet og skabe grønne åndehuller i det smukke område, hvor også Storå går igennem.

Alle er velkomne - så kig forbi Idomlundvej 12 i Holstebro og se, hvordan området udvikles.

Kalender og aktiviteter i Idomlund

Ingen aktiviteter planlagt pt.

Status på projektet

Skovrådet i Storå Folkeskov er etableret med 10 frivillige ildsjæle fra lokal området. Vi søger pt. ikke efter nye medlemmer.

Området omkring Idomlund er virkelig ved at tage form, og 250.000 træer og buske er plantet af Coops samarbejdspartner, Hedeselskabet. Skovrådet er i proces med at finde ud af, hvad der skal ske med stuehuset – vi melder mere ud, når det er blevet besluttet, hvad der skal ske med det.

Medlemmer af Storå Folkeskov Skovråd

Her kan du lære skovrådet bedre at kende.
Hvert medlem har sin egen mission og sin egen drivkraft, som du også kan læse nærmere om.  

Skovrådet optager desværre ikke flere medlemmer.

Jens Jacob Schrøder - formand

Jeg er en del af skovrådet, fordi det er et vigtigt projekt for Coop, hvor jeg er engageret. Desuden har jeg en ambition om, at skoven kan blive et stort aktiv for området og en yndet udflugtsmål for så mange brugergrupper som muligt. Mail: jensjacob@schroder.dk

Amalie Haubo-San Pedro - næstformand

Jeg repræsenterer Islandshesteklubben Heikir, og herigennem alle de lokale ryttere, der rider i området. Vi har dagligt reddet i området inden Coop købte jorden, og vi er glade for, at vi fortsat kan nyde den skønne natur. Nu snart som skov. I mit arbejde i skovrådet vil jeg sikre, at der er plads til alle, og at vi udbreder viden omkring naturen og omkring, hvordan vi alle som brugere taler sammen og er sammen. Mail: amalie@heikir.dk

Ole Primdahl

Ole Primdahl er repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening Holstebro. Som repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening Holstebro er det min opgave på vegne af foreningens 800-900 medlemmer i Holstebro Kommune at bidrage til at beskytte naturen, herunder biodiversiteten, i Coops folkesov beliggende ved Holstebro. En mangfoldighed af dyr og planter er med til at øge den gode naturoplevelse, hvad enten man går en tur, sidder og fisker, rider på en hest, hygger rundt om et lejrbål eller

Peter Madsen

Jeg repræsenterer Friluftsrådet, der er en paraplyorganisation for 85 organisationer, som har natur og friluftsliv aktiviteter tilfælles. I Friluftsrådet arbejder vi for adgang for alle i naturen (benyttelse/beskyttelse af naturen). Jeg kommer selv meget i naturen og har stor erfaring fra foreningslivet og er bl.a. formand for Fur Jagtforening. Mail: pnrm@mail.dk

Anders Gammelvind

Jeg hedder Anders Gammelvind og er valgt til skovrådet som repræsentant for Holstebro- og Vestjysk Orienteringsklub. Skoven er hele vores sportsarena, så derfor er det vigtigt for sporten, at vi kan gøre så mange som muligt opmærksomme på, hvor mange forskellige muligheder, der er i skoven. Derudover har jeg personlig stor interesse i planlægning og dyrkning af skov. Mail: anders@gammelvind.dk Tlf: 29231302

Ebbe Kronborg

Som naborepræsentant i skovrådet ser jeg det som min opgave dels at bidrage til, at vi med folkeskoven får et attraktivt nærmiljø med gode naturoplevelser og med forskellige aktivitetsmuligheder, samtidig med at dette kan ske i god sameksistens med os, som lever her til daglig. Vi der bor som naboer til folkeskoven kommer jo til at nyde rigtig godt af skoven, og skal samtidig forblive gode naboer til folkeskoven og hinanden, og møde gæster og besøgende med venlighed og imødekommenhed. Denne bala

Niklas Morgenstern

Min motivation for at deltage i skovrådet er, at jeg som fritidskonsulent/vejleder ved Holstebro Kommune er i dialog med mange forskelige idræts- såvel som friluftsforeninger, der benytter naturen rekreativt. Jeg vil gerne medvirke til at bibringe perspektiver fra den del af foreningslivet, som ikke er repræsenteret i skovrådet samt være et bindeled mellem Holstebro Kommune og folkeskoven. Friluftslivet kan noget helt specielt, der er højt til loftet, og jeg nyder selv at tilbringe tid i naturen

Karen Fisker Nielsen

Jeg vil gerne arbejde for, at Folkeskoven netop bliver "en skov for folket". Jeg ser for mig, at de områder, som er tilgængelige for publikum kan bruges som udflugtsmål, rekreativt, skovhaver, mulighed for at plukke frugt og bær, forhindringsbane, mv. De arealer, som der skal være skovdrift på, skal drives effektivt, således at de kan levere ind på COOPs mål om at være klimapositive i 2030. Derudover vil jeg gerne sætte fokus på biodiversitet på de arealer, hvor der ikke er effektiv skovdrif

Henrik Bækstrøm

Som repræsentant for den lokale borgerforening håber jeg at jeg gennem skovrådet kan bidrage til at vi lokalt øger interessen for skov og natur og vi kan skabe et attraktivt område for aktiviteter der bidrager til lokalområdet. Med folkeskoven får vi muligheden for at skabe endnu et lokalt naturområde som supplerer de mange fantastiske naturområder vi har lokalt - forskellen er at vi med folkeskoven får mulighed for at skabe naturområdet fra bunden af. Tlf: 51178254

Poul Slot Mikkelsen

Jeg repræsenterer spejderne og er selv spejderleder ved KFUM spejder i Idom og sidder i distriktsbestyrelsen. Jeg vil arbejde for, at skoven bliver et fristed for natur og mennesker, og at biodiversitet vil blive prioriteret. Jeg har også på hjertet, at skoven vil blive rig på naturoplevelser, og at der bliver faciliteter til udelivet, både for den erfarne og for nybegynderen. Mail: poulmikkelsen1975@gmail.com

Henning Bilberg - skovfoged

Jeg hedder Henning Bilberg, er 38 år gammel og arbejder som skovfoged ved HedeDanmark. Jeg er glad og stolt over at have fået lov at være skovfoged for folkeskoven i Idomlund! Min baggrund for at være involveret i Coops folkeskove er, at jeg har arbejdet som specialist i skovrejsning, inden jeg kom til mit nuværende job, hvor jeg de sidste knap 9 år har arbejdet med forvaltning af skov- og naturejendomme bl.a. en række kommunalt ejede skove. Det har givet en stor og vigtig erfaring ift. at afbal

Praktisk information om skoven i Holstebro

Du finder Storå folkeskov i Holstebro på følgende adresse: 
Idomlundvej 12, 7500 Holstebro.

Coop Folkeskove A/S 
Roskildevej 65 
2620 Albertslund

Mail: coopfolkeskov@coop.dk

CVR
41488972

Visuelt materiale fra Coops jorde ved Holstebro er ejet af Coop og leveret af Martin Strunge Filmdesign.