Med et samlet årsresultat på -628 mio. kr. mod +585 mio. kr. i 2021 blev 2022 det dårligste år nogensinde for Coop Danmark Koncernen og de selvstændige brugsforeninger

Den samlede omsætning blev 46,9 mia. kr. (ekskl. moms), hvilket er knap 2 procent højere end året før (2021: 46,0 mia. kr.).

De tre primære årsager til resultatet er:

  1. Historisk store offensive investeringer til i) Danmarks nye kæde, 365discount, og ii) den nye IT-platform Coop One.
    - Der er investeret 750 mio. kr. i pris-, konverterings- og udrulningsomkostninger i forbindelse med etableringen af 250 nye 365discount-butikker og medfølgende lukning af Fakta. Fakta A/S realiserede et årsresultat på -651 mio. kr.
    - På milliard-investeringenden nye SAP-platform, Coop One, er de sidste vareområder blevet rullet ud i 2022, og systemet fungerer og vil give betydelige gevinster de kommende år.
  2. En faldende forbrugertillid som følge af høj inflation og krigen i Ukraine har medført en markant ændring i kundernes indkøbsvaner, så der er blevet købt mindre og billigere, hvilket har ramt hele markedet og specielt Coops supermarkeder.
  3. Samtidig er det ikke lykkes at få de mange prisforhøjelser fra leverandørerne hjem i fuldt omfang på forbrugerpriserne, hvorfor der er realiseret en væsentlig lavere avance.

”Det er et utilfredsstillende resultat, som kommer efter en række gode år. Men 2022 var samtidig året, hvor vi accelererede investeringerne i vores strategi, Fremtidens Coop, der vil transformere Coop og sikre et enkelt, effektivt og vindende Coop med færre men stærkere kæder,” siger bestyrelsesformand Lasse Bolander.

Fremtidens Coop

Finansieringen af strategien – der over de kommende år omfatter investeringer på ca. fire milliarder kr.  – er på plads. Det sker dels af egne midler via anvendelse af noget af Coops store opsparing i ejendomme, dels via aftale med Coops banker siden 2017.

”Strategien er en vækststrategi og vil tilsikre Coop en stærk markedsposition med tre unikke kæder:

  • Coop, Danmarks førende og bæredygtige supermarked med det bedste fra Irma, Kvickly og SuperBrugsen
  • 365discount, Danmarks grønne discountkæde
  • Brugsen, Danmarks mest lokale nærbutik

Med denne enklere struktur, hvor vi går fra otte til tre kæder, bliver vi klarere over for kunderne og sikrer lavere omkostninger for os selv,” siger adm. direktør Kræn Østergård Nielsen.

Han glæder sig over en særdeles stærk kommerciel start for 365discount.

”Vi har haft en vækst i sammenlignelige butikker på 18 procent i 365 i 2022 - langt over discountmarkedet som helhed. Med sejre og topplaceringer i en lang række pris-test, kan vi konstatere, at vi har fået et langt bedre pris-image, hvilket er afgørende i discount. Så vi har et godt udgangspunkt for næste fase, hvor målet er at forsætte den høje vækst i vores omsætning og markedsandel i discount med vores grønne kæde,” siger Kræn Østergård Nielsen.

Forventninger til 2023

”Med store investeringer i de tre kæder, med en topmoderne IT-platform udrullet til alle vareområder og butikker, de stærkeste egne varemærker og en offensiv satsning på ansvarlighed vil vi i de kommende år blive endnu mere attraktive for kunderne, og dermed igen vokse og vinde markedsandele,” siger Kræn Østergård Nielsen.

2023 ventes at blive bedre end 2022, men fortsat mærkbart præget af den lave forbrugertillid.

Ved udgangen af 2022 havde Coop 1.977.986 medlemmer.  Coop og de selvstændige brugsforeninger bød 42.174 nye medlemmer velkommen i 2022.

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Kræn Østergård Nielsen, 5159 4468 (via Jens Juul)