Coops store fødevareleverandører skal forpligte sig til ambitiøse reduktionsmål for klimabelastningen fra de dagligvarer, de leverer til SuperBrugsen, Kvickly, Dagli´Brugsen, Coop 365discount, Fakta, Irma og Coop.dk MAD.

Det gælder i første omgang de mere end 50 leverandører, der leverer varer fra ca. 100 millioner kr. om året og op.

Som den første dagligvarevirksomhed fik Coop sidste år godkendt sin klimahandlingsplan af det internationale Science Based Targets initiative (SBTi). Dermed er det dokumenteret, at Coops klimamål lever op til Paris-aftalen.

Nu skal Coops største leverandører også tilslutte sig SBTi senest i 2025.

I tillæg til at reducere klimapåvirkningen fra Coops egen drift med 91 procent frem til 2030 indeholder Coops klimaplan også reduktioner af udledningerne fra de samlede værdikæder – herunder også fødevareproduktion. For leverandører som Coop indkøber for mindre end 100 mio. kr. fra om året, vil der også på et senere tidspunkt blive opstillet krav og forventninger.

”Det er en historisk forpligtelse, og et fælles engagement, der skal dokumentere, at de store dagligvareproducenter tager ansvar for deres klimabelastning på lige fod med os,” siger koncerndirektør Per Thau, Coop.

”Den største klimapåvirkning i Coops samlede værdikæde stammer fra produktionen af de fødevarer, vi sælger. I vores klimaplan har vi sat mål for at reducere denne påvirkning med 16%, målt i absolutte reduktioner, inden 2030. En del af vores store leverandører er allerede forpligtet sig igennem SBTi, og andre har opsat egne klimamålsætninger. Vi anerkender det store arbejde, fødevareleverandører både herhjemme og rundt om i verden gør for at mindske deres klimabelastning, men vi ønsker med denne udmelding, at sende et signal i markedet om, at det fremover vil være en forudsætning for de store producenter, for at levere fødevare til os,” siger Per Thau.

Hos Mærkevareleverandørerne (MLDK), der repræsenterer de store dagligvareproducenter, siger CSR & Public Affairs Manager Mogens Werge:

”MLDKs medlemsvirksomheder er allerede i fuld gang med en transformation af måden, de producerer fødevarer. Derfor støtter vi op om Coops klimaambition, som vi mener kan være et forbillede for, hvordan kæder og producenter sammen kan gå forrest i klimakampen og skabe nogle markante og mærkbare klimaforbedringer.”

En af de store mærkevareleverandører, Orkla Danmark, der bl.a. står bag Beauvais, KiMs, Bähncke og Den Gamle Fabrik, hilser Coops udmelding velkommen.

”Bæredygtighed med udgangspunkt i FNs verdensmål er en del af vores forretnings-DNA, og vi arbejder selv ud fra SBTi´s validerede mål. Derfor vil det også være helt naturligt for os at indgå en tæt dialog og samarbejde med Coop om klimareducerende tiltag. Vi ser frem til at bidrage med ambitiøse forbedringer af klimapåvirkningen fra vores egne produkter og fødevareproduktion,” siger CEO for Orkla Danmark, Carsten Hänel.

SBTi er en internationalt anerkendt instans, som validerer virksomheders klimaplaner for, om de er ambitiøse nok, og om de understøtter målene i Paris-aftalen.

Yderligere information: Klimachef Jonas Engberg, Coop, 2679 9153

Fakta om SBTi

Science Based Targets initiative (SBTi) er et partnerskab mellem den international non-profitorganisation CDP, FN’s Global Compact, World Resources Institute (WRI) og Verdensnaturfonden (WWF).

SBTi vurderer virksomheders mål for reduktion af drivhusgasser. Vurderingen er baseret på den nyeste videnskab og hvad videnskaben vurderer nødvendigt for at nå målene i Parisaftalen. Parisaftalen kræver, at den globale opvarmning ikke overstiger 2°C, men at man bestræber sig på at holde sig under 1,5°C.

Fakta: For at reducere sit CO2-udslip har Coop bl.a.:

  • Gennemført en udskiftning af olie- og gasenergi fra egne butikker, som betyder at Coop Danmarks butikker er 100% fossilfri inden juni 2023.
  • Gjort foreløbigt 350.000 kunder klogere på deres personlige klimaaftryk med ’Mit klimaaftryk’-funktionen i Coop appen.
  • Plantet den første af ti folkeskove, som i 2030 vil udgøre et samlet areal på 1000 hektar nyplantet skov
  • Indgået aftale med OK om at opstille 500 el-ladestandere ved Coops butikker overalt i Danmark
  • Flyttet transport af frugt og grønt fra lastbiler til tog, hvilket foreløbig har reduceret med 660 tons CO2
  • Opbygget en flåde af 23 eldrevne varebiler og foreløbigt den første el-lastbil i Danmark
  • Bygget solcelleanlæg på lagerbygninger og butikker, der samlet dækker 15.000 m2 og siden 2019 har genereret strøm svarende til 730 husstandes årsforbrug.
  • Årligt sendt 155.000 børn i køkkenet på landets skoler for at lære at lave klimavenlig mad
  • Indført pantdonation på ca. 900 pantmaskiner, så kunderne kan donere deres flaskepant til skovplantning

Læs mere om Coops arbejde med klima her https://tidtilathandle.coop.dk/