Coops øverste demokratiske organ, de 126 medlemmer af landsrådet, har denne weekend valgt tre medlemmer til Coop amba bestyrelsen, som skal sætte kursen for andelsforeningen i de næste tre år. Der var kamp om pladserne blandt otte kandidater.

Otte kandidater stillede op til bestyrelsesvalget, hvor tre pladser skulle besættes. Valget til Coop ambas bestyrelse fandt sted på landsrådets møde lørdag den 29. april.

”Det er helt afgørende, at vi som Danmarks største medlemsejede dagligvarevirksomhed har en bredt funderet og demokratisk valgt bestyrelse til at repræsentere Coops 1,9 mio. medlemmer. Det er meget positivt, at vi igen har set et så alsidigt og kompetent felt af kandidater. Tak til alle jer, der har brugt tid og kræfter på at engagere jer i valgkampen og et stort velkommen til Carsten Bank-Mikkelsen, som er ny i bestyrelsen, og tillykke med genvalget til Christian Busch og Mads Svaneklink” siger bestyrelsesformand Lasse Bolander.

De tre valgte medlemmer af Coop ambas bestyrelse er:

Carsten Bank-Mikkelsen (nyvalgt) er 55 år og formand for Brugsforeningen TRYG, hvor han har siddet i bestyrelsen siden 2010. Han er iværksætter og medejer af en række små og mellemstore virksomheder og er engageret som formand og medlem af flere forskellige bestyrelser i Danmark og i Norden.
Læs Carsten Bank-Mikkelsens opstilling her

Christian Busch (genvalgt) er 52 år og formand for Ringe Brugsforening, hvor han har siddet i bestyrelsen siden 2015. Han har været medlem af Coops landsråd siden 2017 og valgt til Coop ambas bestyrelse siden 2020, hvor han har været næstformand de seneste to år. Christian er oberstløjtnant i Forsvaret, arbejder til daglig i Supply Chain Divisionen og har bestyrelseserfaring fra flere demokratiske virksomheder, foreninger, fonde og aktieselskaber.
Læs Christian Buschs opstilling her

Mads Svaneklink (genvalgt) er 42 år og formand for Kvickly Spinderiet i Valby siden 2016. Han er medlem af Coops landsråd siden 2018 og valgt til Coop ambas bestyrelse siden 2020. Mads er stifter og ejer af kommunikationsvirksomheden Analog, hvor han arbejder som rådgiver og underviser, og har desuden erfaring fra en række bestyrelser.
Læs Mads Svaneklinks opstilling her

Stine Bosse havde valgt ikke at genopstille og træder ud af bestyrelsen.  Bestyrelsesmedlemmerne vælges for tre år ad gangen.

Forud for landsrådsmødet blev der afholdt et digitalt valgmøde, hvor kandidaterne kunne præsentere deres kandidatur og besvare spørgsmål fra landsrådet.

Fakta om Coop ambas bestyrelse

Coop amba er navnet på den demokratiske andelsforening, som 1,9 millioner danskere er medlemmer og ejere af. Bestyrelsen i Coop amba består af ti Coop-medlemmer. Det er Coop ambas bestyrelse, der udpeger bestyrelserne i Coop Danmark, Coop Bank og Coop Invest. Bestyrelsen træffer bl.a. beslutning om køb og salg af virksomheder, Coops strategi, handlingsplaner og medlemsvilkår. Det er Coops øverste myndighed, landsrådet, der består af 126 medlemmer fra hele landet, som vælger Coop ambas bestyrelse ved rullende valg for tre år ad gangen.

Find mere information om de otte opstillede kandidater på:

https://coopforum.dk/om-foreningen/coop-ambas-bestyrelse/valg-til-coop-ambas-bestyrelse-2023/

Fakta om Coop

Coop er Danmarks største andelsbaserede dagligvarevirksomhed med 1,9 mio. medlemmer. Foreningen Coop amba ejer Coop Danmark, Coop Bank, Coop Invest. Brugsbevægelsen og dermed Coop blev etableret i 1866 og er siden da vokset støt. I Coop er der i dag over 500 lokale bestyrelser i Coops butikker med ca. 3.500 medlemsvalgte, som engagerer sig i at styrke lokale fællesskaber om Coops mærkesager. Alle Coop-medlemmer har mulighed for at stille op til de lokale bestyrelser og gøre en forskel for deres lokalområde og butik.

Find mere information om de lokale bestyrelsers aktiviteter i Coop på: https://lokaleaktiviteter.coop.dk/

Yderligere oplysninger:

Pia Funch Braskhøj, kommunikationsdirektør, Coop amba: 23 63 29 42 / pia.braskhoej@coop.dk