Fra 2023 skal overskudsvarmen på Coops ferskvarelager i Brøndby bruges til at opvarme de tilstødende kontorer og levere procesvarme til kassevaskeren. Derfor kan bygningen blive koblet fra gasnettet.

Det kræver en hel del energi at holde dagligvarerne på Coops 35.000 m2 store ferskvarelager i Brøndby nedkølede. Det skaber store mængder af overskudsvarme, som ikke bliver brugt til noget i dag. Men i 2023 gennemfører Coop et energiprojekt med henblik på at lede overskudsvarmen tilbage til lagerets kontorer og levere procesvarme til Coops kassevasker. Der bliver installeret en ny varmepumpe, som udnytter overskudsvarmen, og når det sker, bliver lageret frakoblet gasforsyningen. 

Ved at bruge overskudsvarmen kan Coop altså stoppe helt med at bruge naturgas på lageret, og det giver en reduktion på 2.500 megawatttimer naturgassvarende til 140 parcelhuses årlige energiforbrug. 

Administrerende direktør i Coop, Kræn Østergaard Nielsen, siger: 

”Jeg er glad for, at der bliver installeret en løsning på lageret, så vi ikke behøver at trække på gasforsyningen. For dermed nedbringer vi vores CO2-aftryk. Coop har en målsætning om at blive klimapositiv i 2030, og det kan kun lade sig gøre, hvis vi investerer i energioptimeringsprojekter som det i Brøndby.” 

Brøndby Kommune bakker op 

Hos Brøndby Kommune er opbakningen til Coops energiprojekt stor. Kommunen har netop vedtaget Klimaplan for Brøndby – en plan, der skal gøre Brøndby Kommune CO2-neutral frem mod 2050. Et af fokuspunkterne i kommunens klimaplan er netop, at virksomhederne i kommunen skal reducerederes energiforbrug og udnytte deres overskudsenergi. 

Borgmester i Brøndby Kommune, Kent Max Magelund, siger:   

”Vi glæder os over at se en stor virksomhed som Coop tage vigtige grønne initiativer, og vi håber, at det vil inspirere andre virksomheder." 

Udover at blive selvforsynende med varme arbejder Coop på at levere overskudsvarmen tilbage til forsyningsnettet, så andre også kan få gavn af den. Det vil hjælpe forsyningsnettet med at nedbringe CO2-aftrykket.  

Arkitekt- og ingeniørrådgiveren Sweco bistår Coop i hele processen med rentabilitetsanalyse, konsekvensanalyse, myndighedsarbejde og implementering. Løngreen Energisystemer og Johnson Controls hjælper Coop med de tekniske løsninger og implementering.

Coop forventer at kunne genbruge sin varme og afkoble gassen i løbet af 2023.