Coop har en ambitiøs målsætning om at blive klimapositiv i 2030. Som et led i Coops arbejde med energioptimering starter Coop Solcelleprojekt 1.0, som omfatter solcelleanlæg på Coops butikstage i 2019.

De første målinger viser, at en butik der anlægger solceller, kan som minimum få dækket 25% af energiforbruget. De gode erfaringer og resultater fra fase 1.0 betyder, at Coop nu er klar til at investere og videreudvikle Solcelleprojekt 2.0. Coop fordobler herved produktionen af den grønne vedvarende energi og sikrer yderligere besparelse på 4GWh årligt.

Det sker i tæt samarbejde med solcellespecialisten SolarFuture, som har bistået med de gode resultater i Solcelleprojekt 1.0.

Januar 2022 træder den nye lovgivning omkring salg af overskudsstrøm i kraft, som muliggør at Coops butikker med solceller kan opnå økonomisk fortjeneste ved at sælge overskudsstrømmen tilbage til elbørsen. Coops butikker, der i perioder er selvforsynende med egen grøn strøm, kan både spare på energiomkostninger og bidrage med at nedsætte CO2 udslippet.  Solcelleanlæggene er derfor et vigtigt element for Coop til at nå klimamålet.

Coop har indgået en aftale med NRGi omkring salget af overskudsproduktion fra solcelleanlæg. Den strøm som Coop ikke selv bruger i butikker og distributionscentre, bliver købt af NRGi, som sælger den videre til elbørsen Nord Pool på vegne af Coop.

Coop glæder sig over, at salget af overskudsproduktionen er med til at nedbringe strømudgifter og regner med at investeringen er tilbagebetalt indenfor 6-7 år. Allerede nu er 8 butikker med i ordningen og flere kobler sig på løbende.

Coop har valgt at anlægge solceller på egne butikstage, hvor de fysiske rammer tillader det frem for at anlægge dem på bar mark – på den måde sikres den mest bæredygtige udnyttelse af arealer og skåner miljøet. Med den nye aftale kigger Coop også på potentialet for at udvide solcelleanlæggene og booste den grønne omstilling yderligere.

”Udover at vi nu selv kan producere grøn og klimavenlig strøm fra solcellerne, hvilket bidrager til den grønne og bæredygtige omstilling, så kan vi nyde godt af en reducerede elregning, da egen produktion af den grønne strøm trækkes fra butikkens forbrug. Der er gode penge at hente ved at videresælge den grønne strøm, som vi ikke selv bruger. Alternativet er, at vi leder den grønne strøm ud i det danske elnet -uden fortjeneste. At sælge strømmen er godt købmandskab, det gavner miljøet og er godt for pengepungen.  Vores anlæg er en investering i vedvarende energi og en grøn fremtid, og det er et vigtigt værktøj til at nå vores målsætning om at blive klimapositiv i 2030. Vi forventer, at projektet har tjent sig hjem om ca. 7 år,” siger Coops energichef Nicki Pagh Børgesen