Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop behandler konkurrencedeltageres kontaktoplysninger i forbindelse med konkurrencedeltagelsen.

Hvad er formålet med behandlingen?
Behandlingen sker med det formål at kunne kontakte vinderen af en konkurrence. I visse tilfælde sker behandlingen også for at kunne sende markedsføring til konkurrencedeltageren.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold) og, hvor markedsføring er formålet, EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Kontaktoplysninger afgivet af konkurrencedeltagere, der ikke har vundet, bliver slettet, når konkurrencen er afsluttet og vinderen har modtaget sin præmie.

Vinderens kontaktoplysninger opbevares i 3 år, regnet
fra præmiens modtagelse.

Bogføringspligtige oplysninger i relation til vinderens præmieudlodning opbevares dog i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor præmien udloddes.

Kontaktoplysninger afgivet med henblik på markedsføring bliver slettet senest 2 år efter, at samtykket til at modtage markedsføring er trukket tilbage.