Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
For at kunne identificere dig som part i en forsikringssag og evt. opgøre et erstatningskrav, har vi brug for at registrere dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt de nærmere omstændigheder omkring hændelsen, herunder årsagsbeskrivelse og skadesomfang. I sager med personskader omfatter denne registrering også helbredsoplysninger.

Hvad er formålet med behandlingen?
Formålet er at identificere skadelidte, samt vurdere, behandle og opgøre et eventuelt erstatningskrav.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Vi registrerer ovenstående oplysninger, fordi de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Vi registrerer også evt. erstatningsudbetalinger og andre omkostninger for at kunne overholde bogføringslovens krav.
Retsgrundlaget for behandlingen i forsikringssager er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) og såfremt der behandles følsomme personoplysninger, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (retskrav).

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Vi opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt for at kunne opfylde de formål, hvortil dine oplysninger er indsamlet, medmindre vi er forpligtet ved lov, eller det er nødvendigt for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

I praksis opbevarer vi typisk dine persondata i forsikringssager i 10 år af hensyn til eventuel genoptagelse af din sag.

Hvem kan vi videregive oplysninger til?
Dine personoplysninger deles i relevant omfang med Coops forsikringsselskab og/eller advokat samt eksterne sagsbehandlere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med relevante databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.