Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop behandler onlinekunders kontaktoplysninger, købshistorik, kommentarer til Coop direkte og på online portaler uden for Coop om deres købsoplevelse hos Coop og kortoplysninger i forbindelse med online ordrer.

Coop behandler endelig, i det omfang det er muligt, onlinekunders åbningsadfærd ved tilsendte e-mails fra Coop og onlinekunders øvrige digitale adfærd hos Coop.

Hvad er formålet med behandlingen?
Behandlingen sker med det formål at bekræfte ordrer, levere varer, opkræve betaling, yde kundeservice og eventuelt foretage kreditering.
Behandling sker desuden med henblik på at give onlinekunder relevante tilbud via e-mail eller digitalt baseret på varer og services, som onlinekunden har købt eller interesseret sig for hos Coop.

Coop bruger desuden oplysningerne om den enkelte onlinekundes behandling af tilsendte mails fra Coop og onlinekundens øvrige digitale adfærd hos Coop til at opnå generel statistisk viden om onlinekunders åbningsrater på tilsendte e-mails og brug af de digitale platforme.

Coop bruger endelig oplysningerne om den enkelte onlinekundes køb til at opnå generel statistisk viden om onlinekundernes adfærd med det formål at udvikle og forbedre Coops butikker, sortiment og tilbud.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold).

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), for så vidt angår behandlingen af personoplysninger til statistiske formål. Coops legitime interesse i at optimere sine onlinebutikker, sit varesortiment, sine tilbud og digitale platforme og services går forud for hensynet til den registreredes privatliv og frihedsrettigheder, da det må betragtes som en rimelig forventning hos kunderne, at Coop foretager en sådan statistisk behandling.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Personoplysninger om kunder i Coops onlinebutikker slettes senest 3 år efter, at seneste leverance er udført eller annulleret.

Bogføringspligtige oplysninger om et køb eller en kreditering slettes, når der er gået
5 år fra købs- eller krediteringsårets udløb.