Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
I Coop lader en række medlemmer sig frivilligt vælge til bestyrelses- og andre tillidshverv i Coop, og Coops butikker og brugsforeninger får desuden hjælp af en række andre frivillige personer, som ikke er ansat i Coop.

Coop behandler en række almindelige personoplysninger om sådanne personer, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, køn, fødselsdato, medlemsnummer i Coop, tilhørsbutik, tillidshverv i Coop og dato herfor, tilmelding og deltagelse i Coop-relaterede kurser og arrangementer, interesseområder og personlig profiltekst.

For medlemsvalgte, der modtager honorar fra Coop (landsråd og bestyrelse), behandler Coop desuden personnummer og bank- og skatteoplysninger.

Hvad er formålet med behandlingen?
Behandlingen sker med det formål at kunne gennemføre tilrettelæggelsen og udførelsen af den frivilliges indsats.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold).

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Coop opbevarer de frivilliges personoplysninger, indtil alle mellemværender mellem parterne er afsluttet.

Udgangspunktet er, at personoplysningerne slettes senest 18 måneder efter samarbejdets ophør, men for visse særligt betroede hverv, herunder bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsfunktioner, kan der ske en længere opbevaring.

Bogføringspligtige oplysninger opbevares i 5 år efter udløbet af ansættelsesåret.