Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop behandler billedmateriale fra TV-overvågning af Coops faciliteter, herunder butikker, lagre og hovedkontor.

Hvad er formålet med behandlingen?
Behandlingen sker med følgende formål:

  • At skabe sikkerhed og tryghed for Coops ansatte, leverandører og kunder
  • At forebygge og opklare kriminalitet og andre utryghedsskabende hændelser
  • At beskytte Coops aktiver og værdier og tilvejebringe forsikringsmæssig dokumentation, herunder dokumentation i forbindelse med ulykker og tilskadekomst
  • At forebygge og opklare uautoriseret indtrængen på Coops ejendom

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning). Coops legitime interesse i behandlingen er at forfølge de formål, som er beskrevet ovenfor.
Hvis billedmaterialet fra TV-overvågningen viser strafbare forhold (eller indeholder følsomme oplysninger), er retsgrundlaget for behandlingen Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 henholdsvis EU Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (forfølgning af retskrav).

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
TV-overvågning i Coop er underlagt en selvstændig intern politik. Heraf fremgår det bl.a., at alle optagelser slettes senest 30 dage efter, at de er optaget, medmindre de skal bruges som dokumentation i forbindelse med konkrete sager.