Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Databehandlere
Coop anvender eksterne samarbejdspartnere og leverandører til drift, udvikling og hosting af f.eks. kommunikations- og markedsføringsløsninger og IT-systemer.

Disse samarbejdspartnere og leverandører er databehandlere for Coop og behandler personoplysninger under instruks fra Coop.

Coop har indgået skriftlige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Databehandlerne er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i databehandleraftalen.

Coop kontrollerer kontinuerligt databehandlerne for at sikre, at de lever op til deres forpligtelser i databehandleraftalen.

Tredjelandsoverførsler
Coop behandler i videst muligt omfang personoplysninger indenfor EU/EØS.

Coop overfører dog i visse tilfælde personoplysninger til databehandlere, der er etableret uden for EU/EØS. Coop er opmærksom på reglerne for dette og kræver, at databehandlerne opfylder de særlige krav, som en sådan behandling forudsætter.

Med databehandlere i lande etableret uden for EU/EØS, hvor Kommissionen ikke har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, har Coop indgået særlige aftaler for at sikre, at beskyttelsesniveauet for behandlingen af personoplysninger lever op til samme krav, som enhver anden af Coops samarbejdspartnere og leverandører, der behandler personoplysninger for Coop inden for EU, skal efterleve.