Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Når Coop behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder.

I menuen finder du de enkelte rettigheder beskrevet hver for sig. Her kan du læse om indholdet af de enkelte rettigheder, og hvordan du gør brug af dem.

Svartider

Coop besvarer henvendelser om registreredes rettigheder hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelsen. Hvis det undtagelsesvist ikke er muligt at overholde fristen, får du besked om det med en begrundelse for forsinkelsen.

Identifikation

Coop kan, hvis der hersker rimelig tvivl om din identitet, anmode om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at bekræfte din identitet.

Pris for behandling

Behandling af sager om dine rettigheder er gratis. Hvis anmodninger er åbenbart grundløse eller overdrevne, især fordi de gentages, kan Coop enten:

  • opkræve et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger, eller
  • afvise at efterkomme anmodningen