Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvad er retten til begrænsning?

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset i følgende tilfælde:

  1. Hvis du mener at oplysninger er forkerte.
  2. Hvis du mener at behandlingen af dine oplysninger er ulovlig.
  3. Hvis Coop ikke længere har brug for at behandle oplysningerne til et givent formål.
  4. Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen (ift. Databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 1)

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Hvordan udnytter jeg retten til begrænsning?

Ønsker du at anvende retten til begrænsning bedes du skrive til minedata@coop.dk.
Du bedes angive hvilke personoplysninger du specifikt ønsker begrænset.

Mulige begrænsninger i retten til begrænsning

Hvis Coop kan påvise legitime grunde til behandlingen som går forud for dine interesser, eller hvis behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser, vil Coop ikke kunne imødekomme din anmodning.

Coop vil foretage en konkret vurdering, baseret på de konkrete forhold i den enkelte sag. Hvis ikke Coop imødekommer din anmodning om sletning, vil vi redegøre for årsagen.