Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvad er retten til dataportabilitet?

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  1. Behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt.
  2. Behandlingen foretages automatisk.
  3. Oplysningerne skal nogle du selv har givet til Coop.

Hvordan udnytter jeg retten til dataportabilitet?

Ønsker du at anvende retten til dataportabilitet, bedes du skrive til minedata@coop.dk.
Du bedes angive dit ønske om dataportabilitet, samt hvilke personoplysninger du specifikt ønsker omfattet.