Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvad er retten til sletning?

Du har i følgende tilfælde ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer:

  1. Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
  2. Du har trukket et samtykke tilbage og der er intet anden behandlingsgrundlag
  3. Du har gjort indsigelse mod behandlingen og der findes ikke legitime grunde til at fortsætte behandlingen
  4. Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
  5. Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse som Coop er underlagt
  6. Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester

Hvordan udnytter jeg retten til sletning?

Ønsker du at anvende retten til sletning af personoplysninger, bedes du skrive til minedata@coop.dk.
Du bedes angive hvilke personoplysninger du specifikt ønsker slettet.

Mulige begrænsninger i retten til sletning

Selv om du altid har ret til at bede om sletning af dine personoplysninger, så er Coop ikke altid forpligtet til at slette oplysninger.

Coop kan f.eks. være forpligtet til at behandle oplysninger efter lovgivning. Behandlingen kan også være nødvendig for administrationen af dit Coop medlemskab eller for at levere en aftalt ydelse.

Coop vil foretage en konkret vurdering, baseret på de konkrete forhold i den enkelte sag. Hvis ikke Coop imødekommer din anmodning om sletning, vil vi redegøre for årsagen.