Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvornår videregiver vi dine oplysninger?

Coop videregiver ikke personoplysninger, medmindre det er et lovkrav, eller det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som Coop har indgået med det enkelte medlem eller den enkelte kunde.

Aftalen kan regulere en specifik medlemsfordel, som medlemmet har tilvalgt som en overbygning til Coops generelle medlemsvilkår, eller kan være en aftale, som den enkelte kunde har indgået med Coop om en specifik ydelse. Videregivelsen vil i sådanne tilfælde fremgå af betingelserne, når medlemmet eller kunden indgår den konkrete aftale. Coop videregiver f.eks. altid onlinekunders kontaktoplysninger i nødvendigt omfang til eksterne leverandører og transportører for at kunne gennemføre en aftalt vareleverance til sådanne kunder.