Coops privatlivspolitik for medarbejdere


I Coops privatlivspolitik for medarbejdere kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvem videregiver vi oplysninger til?
Vi kan videregive dine oplysninger til de herunder anførte modtagere i de specificerede situationer:

  • Andre Coop-tilknyttede enheder: Vi kan i det omfang det er relevant og der er hjemmel hertil i databeskyttelseslovgivningen videregive dine personoplysninger til og dele dine personoplysninger med andre Coop tilknyttede enheder, herunder til koncernadministrative og ledelsesmæssige formål
  • Offentlige myndigheder: Vi kan videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, i det omfang det følger af en retlig forpligtelse
  • Banker, pensions- og forsikringsselskaber: I det omfang det er nødvendigt for at vi kan udbetale løn og tilgodehavender til dig, samt for at etablere pensions- og forsikringsdækning for dig, samt for at vi kan gøre krav på dækning under forsikringer vi har tegnet i relation til vore medarbejdere og vores drift
  • Fagforeninger, faglige organisationer, advokater og andre som måtte repræsentere dig: I eventuelle sager du måtte have mod Coop
  • Evt. købere: Ved et helt eller delvist salg af vores virksomhed eller aktiviteter vil vi kunne videregive dine oplysninger til en køber, med henblik på at denne kan overtage og indtræde i vore rettigheder og forpligtelser som arbejdsgiver
  • Butiksbesøgende: Dine oplysninger kan i nogle tilfælde videregives til personer som indfinder sig i Coops butikker (typisk portrætfoto og navn)
  • Politiet: Hvor Coop anmelder et forhold til politiet, eller hvor politiet i øvrigt anmoder om at få udleveret oplysninger, kan Coop videregive personoplysninger om dig til politiet. Det drejer sig især om optagelser fra tv-overvågning, men det kan også være data omkring dine købstransaktioner
  • Andre: Dine personoplysninger vil kunne videregives hvis det er nødvendigt for at vi eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor

Anvender vi databehandlere?
Coop anvender eksterne samarbejdspartnere og leverandører til drift, udvikling og hosting af f.eks. kommunikations- og markedsføringsløsninger, udarbejdelse af markedsanalyser og IT-systemer til håndtering af løn og forretningsdata.

Disse samarbejdspartnere og leverandører er databehandlere for Coop. Coop har indgået skriftlige databehandleraftaler med disse, og de behandler personoplysninger under instruks fra Coop.

Databehandlerne er underlagt fortrolighed og må ikke anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i databehandleraftalen.

Coop kontrollerer kontinuerligt databehandlerne for at sikre, at de lever op til deres forpligtelser i databehandleraftalen.

Overføres oplysninger til tredjelande?
Coop overfører i visse tilfælde personoplysninger til databehandlere, der er etableret uden for EU/EØS.

Coop er opmærksom på reglerne for dette og kræver, at databehandlerne opfylder de særlige krav, som en sådan behandling forudsætter.

Med databehandlere i lande etableret uden for EU/EØS, hvor EU-Kommissionen ikke har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, har Coop indgået særlige aftaler for at sikre, at beskyttelsesniveauet for behandlingen af personoplysninger lever op til samme krav, som enhver anden af Coops samarbejdspartnere og leverandører, der behandler personoplysninger for Coop inden for EU, skal efterleve.