Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Som det fremgår af afsnittet om medlemmer og om profilkunder, behandler Coop en række personoplysninger om sådanne personer, når de er logget ind hos Coop.
Når et medlem eller en profilkunde bruger Coops app, behandler Coop desuden følgende personoplysninger, forudsat at personen har samtykket hertil ved at indstille sin mobile enhed (dvs. en smartphone eller en tablet – herefter for forståelsens skyld kaldet ”telefon”) som angivet nedenfor:

  • Hvis medlemmet eller profilkunden gennem indstillingerne i sin telefon har tilladt, at Coops app sender meddelelser til telefonen, registreres dette
  • Hvis medlemmet eller profilkunden gennem indstillingerne i sin telefon har tilladt Coops app adgang til telefonens lokalitet, registreres denne
  • Hvis medlemmet eller profilkunden gennem indstillingerne i sin telefon har tilladt Coops app at bruge telefonens kamera, registreres dette

Ved login ved hjælp af MitID behandler vi oplysninger om din MitID-nøgle, samt dit officielle navn i MitID.

Hvad er formålet med behandlingen?
Behandlingen af oplysningen om adgangen til at sende meddelelser til telefonen sker med det formål at kunne sende meddelelser til medlemmets eller profilkundens telefon om relevante tilbud fra Coop.

Behandlingen af oplysningen om telefonens lokalitet sker sammen med oplysningen om adgangen til at sende meddelelser til telefonen med det formål at kunne sende meddelelser til medlemmets eller profilkundens telefon om relevante tilbud fra Coop i telefonens nærhed.

Behandlingen af oplysningen om adgangen til telefonens kamera sker sammen med oplysningen om telefonens lokalitet med det formål at sikre, at medlemmet eller profilkunden kan bruge appfunktionen Scan & Betal i den aktuelle butik, når medlemmet eller profilkunden i øvrigt har accepteret vilkårene for
denne funktion.

Behandlingen af oplysninger fra MitID sker med det formål at identificere dig som medlemskabet ejer.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold), og litra a (samtykke), for så vidt angår markedsføring. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Coop opbevarer oplysningerne, så længe Coops app er installeret på medlemmets eller profilkundens telefon.

Oplysninger om MitID-nøgle og -navn slettes senest 3 år efter medlemskabets ophør.