Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop behandler kontaktoplysninger om samarbejdspartneres ansatte og konsulenter. Coop behandler desuden personoplysninger om selvstændige erhvervsdrivende i enkeltmandsvirksomheder, som er engageret af Coop, f.eks. kontaktoplysninger, CVR-nr., betalingsoplysninger og CV.

Hvad er formålet med behandlingen?
Behandlingen sker med det formål at sikre tilrettelæggelse af samarbejdet og kommunikation med Coops leverandører og andre samarbejdspartnere. Behandlingen sker desuden med det formål at sikre dokumentation af transaktioner, herunder betalinger, mellem Coop og disse parter.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold).
Retsgrundlaget for behandlingen af kontaktoplysninger om samarbejdspartneres ansatte og konsulenter er i øvrigt EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), hvor Coops legitime interesse i at kunne kontakte sine samarbejdspartnere går forud for hensynet til den registreredes privatliv
og frihedsrettigheder, da det må betragtes som en rimelig forventning hos samarbejdspartneres ansatte og konsulenter, at Coop foretager denne behandling.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Coop sletter disse oplysninger, når samarbejdsforholdet mellem Coop og samarbejdspartneren er ophørt og alle mellemværender mellem parterne er afsluttet. Bogføringspligtige oplysninger om en betaling slettes, når der er gået 5 år fra betalingsårets udløb.