Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Ved oprettelsen som profilkunde

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop behandler en rækker almindelige personoplysninger, når en person tilmelder sig som profilkunde i Coops app eller på Coop.dk (profiloplysninger):
Kundenummer, fødselsdato, køn, navn, adresse, mobiltelefon, telefonnummer, e-mailadresse og oprettelsesdato.
I det omfang du har registreret det, behandler vi oplysninger om beboelsesform, antal personer i husstanden, bil (ja/nej), fritidshus (ja/nej), betalingsoplysninger, markedsføringssamtykke(r) (pr. e-mail/telefon og/eller brev).

Hvad er formålet med behandlingen?
Behandlingen sker med det formål at opretholde og administrere et program, der giver profilkunden adgang til optjening af en opsparing, der er øremærket til betaling af det andelsindskud i Coop på 200 kr., som kræves for at blive medlem af Coop, og i den forbindelse segmentere profilkunderne og målrette tilbud og markedsføring, samt muliggøre betaling fra Coops app, hvis profilkunden har indmeldt et betalingskort i Coops app.

En oplyst e-mailadresse bruges til at sende aktiveringslink, log-in koder, servicemeddelelser samt spørgeundersøgelser, og – hvis profilkunden har givet specifikt samtykke til dette – til at fremsende markedsføring fra Coop om varer og services fra Coop eller samarbejdspartnere i Coops medlemsprogram.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold) og 6, stk. 1, litra a (samtykke), for så vidt angår markedsføring. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Coop opbevarer oplysningerne, indtil alle mellemværender mellem Coop og profilkunden er afsluttet.

Udgangspunktet er, at personoplysningerne slettes senest 3 år efter, at tilhørsforholdet mellem Coop og profilkunden er ophørt.

Bogføringspligtige oplysninger opbevares dog i 5 år efter udløbet af det år, hvor forholdet mellem Coop og profilkunden ophørte.

Under kundeforholdet som profilkunde

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop behandler profilkundens profiloplysninger, se ovenfor, profilkundens henvendelseshistorik og bevægelserne på profilkundens opsparingskonto, mm.
Når profilkunden bruger Coops app, mens profilkunden er logget ind, behandler Coop tillige oplysninger om profilkundens enkelte køb (bondata og fakturadata) hos Coop. Dette gælder, hvad enten profilkundens køb sker i fysiske butikker eller i onlinebutikker.

Coop behandler desuden oplysninger om, hvor og hvornår Coops app er brugt.

Hvis medlemmet har givet samtykke til beregning af klimaaftryk, behandles oplysninger om klimaaftryk og økologi, baseret på medlemmets indkøbshistorik (bondata).

Profilkunden kan til- eller fravælge muligheden for at anvende visse funktioner i Coops app gennem indstillingerne i sin telefon, og Coop behandler i så fald de personoplysninger, der knytter sig hertil, se nærmere herom i afsnittet om Coop app.

Endeligt behandler Coop, i det omfang det er muligt, profilkundens modtagelse og åbning af Coops mails og profilkundens brug af Coops digitale platforme, f.eks. brug af Coops hjemmesider og brug af Coops app.

Hvad er formålet med behandlingen?
Oplysningerne om profilkundens registrerede køb bruges sammen med profilkundens profiloplysninger til at opgøre profilkundens opsparingssaldo samt øvrige opnåede fordele som tilmeldt kunde.

Når profilkunden logger ind på Coops app, bruges profilkundens profiloplysninger sammen med oplysningerne om profilkundens enkelte køb af varer og om profilkundens digitale adfærd til at placere profilkunden i en gruppe med en given indkøbsprofil med henblik på at give profilkunden adgang til nyheder, services og generelle og personlige tilbud.

Hvis medlemmet har givet samtykke til beregning af klimaaftryk, behandles oplysninger om klimaaftryk og økologi, baseret på medlemmets indkøbshistorik (bondata). Oplysningerne bruges desuden til at give klimavenlige råd og tilbud og udlodde gaver, der relaterer sig til klimavenlige madvaner, hvis profilkunden har givet specifikt samtykke hertil.

Formålet er desuden at sikre korrekt segmentering af profilkunden med henblik på at give den tilmeldte kunde adgang til personlige rabatter, udvalgt specielt til
den pågældende kunde og baseret på varer og services, som profilkunden oftest køber, eller som kan være særligt relevante for profilkunden.

Coop bruger desuden oplysningerne om profilkundens behandling af tilsendte mails fra Coop og om profilkundens digitale adfærd til at opnå generel statistisk viden om profilkundernes åbningsrater på tilsendte e-mails og brug af de digitale platforme.

Coop bruger endelig oplysningerne om profilkundens køb og digitale adfærd til at vedligeholde og udvikle Coops fysiske butikker, varesortiment, tilbud og digitale platforme og services.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold), og litra a (samtykke), for så vidt angår markedsføring og klimaaftryk. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), for så vidt angår behandlingen af personoplysninger til statistiske formål. Coops legitime interesse i at optimere sine fysiske butikker, sit varesortiment, sine tilbud og digitale platforme og
services går forud for hensynet til den registreredes privatliv og frihedsrettigheder, da det må betragtes som en rimelig forventning hos profilkunderne, at Coop foretager en sådan statistisk behandling.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Coop opbevarer oplysningerne, indtil alle mellemværender mellem Coop og profilkunden er afsluttet.

Udgangspunktet er, at personoplysningerne slettes senest 3 år efter tilhørsforholdet mellem Coop og profilkunden.

Bogføringspligtige oplysninger opbevares dog i 5 år efter udløbet af det år, hvor tilhørsforholdet mellem Coop og profilkunden ophørte.