Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop behandler kontaktoplysninger i forbindelse med udsendelse af spørgeundersøgelser. Besvarelser af spørgeundersøgelser gemmes ikke på din profil.

Udsendelse af spørgeundersøgelser kan - i modsætning til markedsføring – ske uden samtykke fra modtageren.

Deltager du i en konkurrence som led i spørgeundersøgelsen, kan du læse mere om behandlingen af personoplysninger i denne forbindelse her.

Hvad er formålet med behandlingen?
Ved ”spørgeundersøgelser” forstås undersøgelser, som har til formål at undersøge bestemte markedsforhold og som ikke har til formål at afsætte produkter eller promovere Coop.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning). Coops legitime interesse er at kunne administrere forholdet til Coops medlemmer og profilkunder, som går forud for hensynet til den registreredes privatliv og frihedsrettigheder, da det må betragtes som en rimelig forventning hos medlemmerne og profilkunderne, at Coop udsender sådanne spørgeundersøgelser, som ikke er markedsføring.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Coop opbevarer kontaktoplysningerne, indtil alle mellemværender mellem Coop og det enkelte medlem eller den enkelte profilkunde er afsluttet. Udgangspunktet er, at personoplysningerne slettes senest 3 år efter profilkundeforholdets eller medlemskabets ophør.