Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvad er retten til berigtigelse (rettelse)?

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine personoplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret dine oplysninger på din Coop profil

Har du behov for at ændre dine registrerede oplysninger, kan dette ske via din Coop profil. Her kan du rette dine kontaktoplysninger, adresse, husstandsoplysninger mv. Du opfordres altid til at have ajourførte kontaktoplysninger, så vi kan komme i kontakt med dig. 

Hvordan udnytter jeg retten til berigtigelse (rettelse)?

Ønsker du at anvende denne rettighed bedes du skrive til minedata@coop.dk.
Når du skriver, beder vi dig oplyse, hvilke personoplysninger du specifikt ønsker berigtiget.