Dyrevelfærd kan smages

I Coop banker vores hjerte for dyrevelfærd. Dyr til produktion af kød og madvarer skal altid behandles med respekt og omtanke. Derfor følger vi naturligvis alle de krav, der står i dyreværns-lovgivningen. Og mere til. Coop ønsker nemlig at gå forrest, når det gælder om at fremme dyrevelfærden i Danmark. Vi lytter til det dyreetiske råd og støtter op om de krav og regler, der er opstillet i den internationale aftale om regulering af handel med truede dyrearter (CITES).

Flere produkter med dyrevelfærd

Hver dag arbejder vi aktivt på at få flere og flere dyrevelfærdsprodukter i vores butikker. Fordi mad skal både smage godt og give god smag i munden. Vi benytter statens mærkningsordning, Bedre Dyrevelfærd, som gør det nemmere for dig at fylde din indkøbskurv med dyrevelfærd. Kig efter mærkningen på ko, gris og kylling - hvor der kan gives et, to eller tre hjerter til de producenter, der yder en indsats for dyrevelfærden herhjemme.

FAQ om dyrevelfærd i Coop

Hvad gør Coop for at forhindre skjulte buræg?

Siden 2020 har alle vores produkter i egne varemærker været uden buræg – også de såkaldte skjulte buræg, hvor æggene f.eks. bare er en ingrediens i en sammensat vare.

Hvorfor sælger Coop halalslagtet kød?

I Coop har vi hverken forbud mod, eller krav om, at det kød vi sælger, er halalslagtet. Er kød halalslagtet, kan det ofte kendes på en lille mærkning på emballagen. På slagterierne er slagtemetoderne stort set ens og alle dyr bedøves inden slagtning – også de halal-slagtede dyr. Dyreetisk er der således intet, der adskiller en dansk halalslagtning fra enhver anden dansk slagtning. Af eksporthensyn lever langt de fleste kyllinger i Danmark op til halal-kravene, hvorfor fjerkræ som hovedregel er halalslagtet. Ligeledes er størstedelen af det solgte lammekød halalslagtet. Coop køber ikke aktivt halalslagtet kvæg, men da mange af de danske slagterier, som vi handler med, af og til halalslagter kvæg, kan vi ikke udelukke at noget af det kød vi får, er halalslagtet.

Hvad gør Coop for at styrke velfærden for slagtekyllinger og undgå turbokylling?

I Coop vil vi gerne rykke forbruget af kød i retning mod højere dyrevelfærd, det gælder også for kyllingekød. Igennem mange år er de racer, man benytter i produktion af kyllinger, blevet udviklet for at fremme effektiviteten. Det har ført til, at den mest anvendte race i Danmark, Ross 308, er blevet så hurtigtvoksende, at den har betydelige belastningsproblemer. Særligt forældredyrene til de kyllinger, der bliver slagtet, har ikke et godt liv. Det har ført til, at vi i Coop har besluttet at udfase Ross 308 fra vores faste sortiment fra år 2025. Allerede fra maj 2022 vil de ikke være at finde i Irma. Vi kan ikke på forsvarlig vis melde denne race helt ud af sortiment tidligere, da der er behov for tid til at omstille den danske produktion af kylling for at få nok kylling af langsommere voksende race. For at øge gennemsigtigheden og gøre det lettere for danskerne at træffe et oplyst valg, når de handler, vil vi fra 2022 skrive på al vores ferske kylling i egne varemærker, om der er tale om hurtigt voksende kylling eller langsommere voksende kylling.

Sælger Coop foie gras?

Nej, Coop sælger ikke foie gras. Men flere af vores butikker sælger Foie Royale. Den store forskel på Foie Royale og foie gras, er, at fjerkræet ved Foie Royale produktion ikke bliver tvangsfodret, hvorfor produktionen er langt mere etisk forsvarlig. Fjerkræets lever fedes naturligt op, hvor leveren efter slagtning blandes med ekstra fedt for at opnå en lignende smag og konsistens som ved traditionelt produceret foie gras.

Hvorfor sælger Coop ikke kun dansk kød?

Langt det meste af det kød, der sælges i Coops butikker, er dansk. Fersk kød er dog en international handelsvare, og ligesom størstedelen af det kød, der produceres i Danmark eksporteres, så handler vi også med udenlandske producenter. Andelen af dansk kød i køledisken er bl.a. afhængig af sæson og udbud. Derudover vil danske forbrugere gerne inspireres og have kødtyper og kvaliteter, som ikke altid er tilgængelige fra danske producenter.  Oksekød fra Danmark er f.eks. som hovedregel et ”biprodukt” fra mælkeproduktion og kvaliteten er derfor en anden end fra decideret kødkvæg. Derfor har vi i Coop gennem 20 år importeret ekstra gode bøffer fra fritgående stude af kødkvægsracer i Australien og solgt det under Premium mærket.
EU har regler for fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, som skal overholdes af både producenter inden for EU og producenter i tredjelande, som sælger til EU. Vi har stor tiltro til, at vores leverandører lever op til gældende regler, heriblandt også regler omkring dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

Ønsker man at gå efter dansk kød, har vi bl.a. følgende mærker, som altid er danske:

  • Bornholmergris
  • Poppelgris
  • Thise & Ko
  • Mört Dansk ungkvæg (oksekød)
  • Dansk Kalv
  • Coop Kylling
  • Frijsenborg Kylling
  • Kylling fra de danske familiegårde

Skind og pels

I Coop forhandler vi gerne varer med skind og pels, men vi har krav om, at det ikke må stamme fra dyr, som kun slagtes med det formål at bruge disse dele. Skind og pels skal være bi-produkter fra produktion af dyr, der normalt spises i de nordiske lande. Er det fra dyr, som normalt spises i andre dele af verden, skal dyrearten altid godkendes af Coop. Vi sælger ikke pels fra dyr, som i Danmark normalt betragtes som kæledyr (fx hunde og katte), og vi sælger ikke skind og pels fra eksotiske dyr, eller dyr der er registreret som truede dyrearter.

Dun og fjer

I Coop forhandler vi varer med dun og fjer (fx vinterjakker, dyner og pyntefjer). Vi har krav om, at dun -og fjerprodukter i vores butikker ikke stammer fra fjerkræ, som er blevet plukket levende.

Foie Gras

Foie gras er en fransk delikatesse lavet af gåselever. Da gæssene bliver tvangsfodret i produktionen, har vi i Coop haft forbud mod at sælge og bruge foie gras i alle vores butikker siden år 2000.

Dog sælger en række af vores butikker Foie Royale, som er et alternativ til foie gras, med lignende smag og tekstur, men uden tvangsfodring og den dyremishandling, der er forbundet med produktionen af traditionel foie gras.

Æg

Vi har fjernet buræg fra hylderne i alle Coops butikker, da vi vurderer, at dyrevelfærden i produktionen af buræg ikke er høj nok. Allerede i 1994 var Irma den første supermarkedskæde i Danmark, som fjernede buræg fra hylderne. I 2014 fjernede også Kvickly buræg. De øvrige af Coops kæder fjernede buræg fra hylderne i 2018, hvilket betyder, at ingen butikker i Coop-familien i dag sælger æg fra burhøns. Siden 2020 har alle vores forarbejdede produkter i egne varemærker også været fri for buræg. På øvrige varemærker har vi et mål om, at de såkaldte ”skjulte buræg”, altså æg fra burhøns i forarbejdede produkter, også skal udfases.

Fisk og skaldyr

I Coop har vi taget stilling til, hvilke fisk vi vil sælge for sikre, at verdens fiskebestande er bæredygtige og fiskeriet ikke skader miljøet. I Coop arbejder vi for, at alle vores fiskeprodukter, dvs. fersk og frossen fisk, samt fisk i konserves og halvkonserves, inden 2025 er certificerede af 3. part (f.eks. MSC, ASC, økologi eller tilsvarende), såfremt pris, udbud og markedsudvikling, gør det muligt. Al fersk og frossen fisk, samt fisk i konserves og halvkonserves skal naturligvis overholde gældende lovgivning. Men vi går et skridt længere og stiller krav til fangstmetode, fangstområde og certificering for de arter, hvor der er grund til at være bekymret for fiskeriets bæredygtighed. Hvis en art er udrydningstruet, ønsker vi ikke at forhandle den i Coop (fx ål, sværdfisk og blåfinnet tun) Faktisk har vi haft forbud mod salg af ål siden 2013. Hos Coop accepterer vi altid MSC, ASC og økologisk mærkede fisk og skaldyr.

For at hjælpe vores butikker, indkøbere og samarbejdspartnere med at holde overblikket over, hvilke fisk der overholder ovennævnte krav, har vi udarbejdet en fiskeliste, som løbende bliver opdateret. Du kan finde fiskelisten her.