Behandling af personoplysninger ved bidrag gennem skovbevis

Kære bidragsyder,

Tak for, at du vil være med til at gøre en bid af Danmark grønnere til gavn for os alle og naturen.

For at gennemføre dit bidrag til Coop Folkeskove, skal vi behandle dine personoplysninger. Det drejer sig om dit navn, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger og eventuelt navnet på en modtager, hvis skovbeviset er en gave. Dette gør vi på grundlag af bidragbetingelserne, som du bliver præsenteret for i forbindelse med bidraget (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, b), så vi kan indsamle dit bidrag, give dig et skovbevis, og overholde vores forpligtelser efter indsamlingsloven og bogføringsloven (artikel 6, stk. 1, c). Vi er forpligtede til at gemme bogføringspligtige oplysninger i 5 år fra udgangen af regnskabsåret, og for at kunne dokumentere overholdelse af skattelovgivningen gemmes relevante bilag i op til 10 år.

Øvrige oplysninger om behandling og dine rettigheder som registreret kan findes i Coops privatlivspoltik på