Solceller

Energipolitikken i Coop

Klima har altid været en mærkesag for Coop. Den stigende CO2 udledning på globalt plan
vil på sigt få store konsekvenser for både klimaet og miljøet. Coop ser det som en pligt og
en vigtig del af vores arbejde med Ansvarlighed at gå i fronten og arbejde målrettet for at
mindske klimabelastningen og yde vores bidrag til den samlede reduktion af drivhusgasser
herunder CO2.

Derfor har Coop sat et ambitiøs mål om at blive klimapositiv i 2030, hvilket svarer til en
reduktion på 18% af det samlede energioptag i forhold til 2018. Klimamålsætningen
indenfor energi, hvor principper som total-cost-of-ownership og cradle-2-cradle skal
danne grundlag for den grønne bæredygtige omstilling.

Coop arbejder målrettet for at minimere energiforbruget af egen drift og fastholde
forbruget på det lavest mulige niveau under hensyntagen til en bæredygtig og økonomisk
forsvarlig drift af Coops kerneforretning. Gennem store investeringer i vedvarende
energi, energioptimering, udfasning af fossile energikilder (olie og naturgas)
reduceres energiforbruget på tværs af virksomheden. Ydermere vil Coop være med til
at fremtidssikre den grønne energiforsyning og udnytte energiressourcer optimalt ved at
anvende vedvarende energi og fremme udnyttelse af overskudsvarme til gavn for den
grønne omstilling ved at reducere optaget af energi fra offentligt net.

Reducering af energiforbruget er en vigtig del af Coops arbejde med ansvarlighed og med
implementering af den internationale standard ISO 50001 Energiledelse, sikres der en
struktureret, systematisk og kontinuerlig tilgang til arbejdet med energioptimering,
nedsætte energiforbruget, gradvist øge energieffektiviteten, sænke energiomkostninger
og tydeligt reducere miljøpåvirkningen

I Coop forpligter vi os til:

 • At opstille energimål og handlingsplaner for en fastsat periode
 • At sikre nødvendige ressourcer til arbejdet med energioptimering og målopfyldelse
 • At følge op på målsætninger og foretage korrigerende handlinger, hvis der er risiko for manglende opfyldelse
 • At udarbejde nøgletal til styring og overvågning af energiforbruget
 • At sikre energirigtig tilgang i forhold til design og indkøb af produkter og serviceydelser
 • At optimere og forbedre energianvendelse samt energiledelsessystemet
 • At kontrollere og vedligeholde energiforbrugende udstyr
 • At informere, motivere og uddanne relevante medarbejdere inden for energiområdet
 • At sikre overholdelse af relevante lovkrav og andre relevante krav

Sådan når vi forpligtelserne:

 • Løbende at definere og tilpasse energimål
 • At igangsætte handlinger, der sikrer opnåelse af energimålene
 • At overvåge og måle energiforbruget
 • At opretholde et effektivt ISO 50001 energiledelsessystem og forbedre processer
 • Løbende at tage stilling til aktiviteternes betydning og indflydelse på energiforbruget
 • At have klare definerede roller, ansvar og beføjelser
 • At informere, motivere og uddanne medarbejdere samt eksterne samarbejdspartner til at medvirke til et lavere energiforbrug i drift.
 • At have en indkøbspolitik -og procedurer, som gør det muligt at foretage energirigtige indkøb og design
 • At prioritere de nødvendige investeringer i energirigtigt udstyr
 • At stille krav til vores leverandører om anvendelse af energirigtigt udstyr, design og drift.
 • At overvåge relevante lovkrav og andre relevante krav

Coop vinder energipris

Coop har vundet energiprisen Award of Excellence in Energy Management i 2023 for sit systematiske arbejde med at sænke energiforbrug og CO2-udledning siden 2016. Prisen uddeles af Clean Energy Ministerial; en sammenslutning af verdens ledende lande, virksomheder samt eksperter, og organisationen fungerer som en international platform til at accelerere omstillingen af energisektoren mod rene energiformer samt styrke udviklingen af nye teknologier.

Coop vinder prisen for at have investeret massivt i energibesparende tiltag i driften siden 2016. Det resulterede i første omgang i en reduktion i energiforbruget på 20 procent mellem 2016 og 2020. Og siden er det lykkedes at skære yderligere 10 procent af energiforbrug fra 2021 til 2022.

Det er første gang, at en dansk virksomhed vinder en pris fra Clean Energy Ministerial.

Energy Management Excellence Color 2023

ISO 50001 certificering

Coop skal være Danmarks mest bæredygtige virksomhed og har implementeret Danmarks største energiledelsessystem.

Reducering af energiforbruget er en vigtig del af Coops arbejde med ansvarlighed og med implementering af den internationale energiledelsesstandard ISO 50001 sikrer Coop en struktureret og systematisk tilgang til arbejdet med energioptimering i vores butikker.

Energiledelsessystemet bidrager endvidere til kontinuerligt fokus på at nedsætte energiforbruget, gradvist øge energieffektiviteten og dermed sænke energiomkostninger og reducere miljøpåvirkningen.

FORCE 3

Sådan sparer vi på energien

Reducering af energiforbruget er en vigtig del af Coops arbejde med ansvarlighed, og vi har sat et ambitiøst mål om at blive klimapositiv i 2030.

Derfor energioptimerer vi hele tiden, sætter solceller på tagene af vores butikker og lagre, udnytter overskudsvarmen og meget andet. Meget kræver teknik og eksperter og store investeringer. Men der er også en lang række ting, du kan gøre i butikken, som kan spare energi og penge her og nu - uden investeringer.

Her på siden har vi samlet en række gode råd til, hvordan du både i dag- og nattetimerne kan skrue ned for energien. Vi har også besøgt kollegerne i flere butikker, som deler deres erfaringer med at reducere deres energiforbrug.

Med Coops implementering af den internationale standard ISO 50001 Energiledelse - den største af sin slags i Danmark - sikrer vi en struktureret, systematisk og kontinuerlig tilgang til arbejdet med at reducere vores miljøpåvirkning. Til gavn for både miljø, klima og pengepungen.

Læs hele Coops energipolitik her

Solceller Hyrdehøj

Det kan du gøre for at spare på energien:

Energistyrelsens fem bedste spareråd netop nu:

De Bedste Spareråd

På Energistyrelsens hjemmeside "SparEnergi" kan du læse meget mere og finde flere gode råd til dine energivaner.

Særligt til brugsforeninger: Få hjælp til energioptimering

Energipriserne er på himmelflugt. Derfor er det sund fornuft – og god forretning - at investere i energioptimering. Med et nyt tilbud hjælper Coops energiteam og Coop Crowdfunding med at optimere og omstille jeres energiforbrug, inden det bliver koldt igen.

Træ Kram 2000

Se hvordan Kvickly Kalundborg sparer på energien

Kristi fra Kvickly i Kalundborg deler spareråd. Hør hvordan låg på kølerne sparer cirka 50% energi, og hvordan du - uden at det går ud over hverken kunder eller medarbejdere - kan slukke for lyset i hele butikken to timer tidligere end i dag.

Energispareråd fra Dagli'Brugsen i vandel

Uddeler Jørn Bønnergaard fra Dagli'Brugsen i Vandel fortæller, hvordan man bl.a. kan spare på energien i butikkens vindfang.

Energispareråd fra SuperBrugsen Ullerød

Thomas Schaldemose, uddeler i SuperBrugsen Ullerød, har haft besøg af Coops energiteam, som har guidet til store besparelser.

Står I overfor udskiftning af teknik eller en ombygning?

Der er naturligvis også store energibesparelser og penge at hente, hvis I energioptimerer jeres udstyr i butikken. Måske vil I have solceller på butikkens tag, måske skal I udskifte jeres køleanlæg eller noget helt tredje?

Uanset projektet, så står Coops energiteam klar til at hjælpe med rådgivning. Du finder kontaktoplysninger til energiteamet i Os i Coop-appen.

Her er et par eksempler på, hvordan Coop energioptimerer i den nærmeste fremtid:

Solceller Hyrdehøj

Solceller fase 2.0

Coop er klar til at fordoble produktionen af solenergi fra butikkernes tage.

Læs mere her

Kunder I Butik

Fossilfrie butikker

Inden udgangen af 2023 vil alle Coop Danmarks butikker være fossilfrie. Her vil varmepumper, solceller og andre grønne energiformer have erstattet al gas og olie.

Læs mere her

Mor I Butk

Nyt EMS-system

Coops nye EMS-system sikrer bedre styring af energiforbruget i vores butikker og finder besparelsespotentialer.

Læs mere her

Kunder Hjemme

Udnyttelse af overskudsvarme

I 2022 bliver det nemmere at udnytte overskudsvarmen fra butikker og lagre - til fordel for bl.a. fjernvarmekunder.

Læs mere her