Ansvarlighedsrapporter

Hvert år udgiver Coop en rapportering om ansvarlighed i virksomheden. Her kan man læse om status på de mål og indsatsområder, som vi har.

Rapporterne udgør både Coops lovmæssige rapportering i forhold til årsregnskabsloven paragraf 99a og 99b samt vores rapportering til FN's GLobal Compact, som Coop har tilsluttet sig, og hvor vi er forpligtet til at arbejde med og rapportere i forhold til 10 principper for ansvarlighed.

Herunder kan man downloade Coops ansvarlighedsrapporter fra 2012 og frem. I 2017 overgik vi til at inkludere ansvarlighedsrapporteringen i den overordnede årsrapport for Coop.