Amalie Kudsk

Souchef i Brugsen

Hvilken del af din karriere er du mest stolt af?

Jeg er utrolig stolt over min karriere, og jeg har oplevet mange spændende øjeblikke, der driver min passion og motivation. Jeg er særligt stolt af min rolle som en ung kvindelig repræsentant inden for mit fag, hvor jeg er medvirkende til at inspirere andre til at se det spændende i vores arbejde. Her kunne jeg fremhæve, at jeg, før min uddannelse var afsluttet, blev tilbudt en stilling som souschef i Coop.

Hvilke udfordringer indenfor emnet har du mødt i din karriere?

Jeg har skullet overvinde en bekymring om, om jeg som kvinde har evnerne indenfor et fag, hvor mænd udgør en betydelig del af ledelsen, og hvor jeg oplever, at kunderne ser mænd som en primær autoritet. Jeg er blevet konfronteret med kommentarer og skeptiske spørgsmål om mine fremtidsplaner. Der mangler forståelse for, at kvinder også kan være succesfulde ledere og opretholder et balanceret privatliv.

Hvad er en god leder for dig?

En god leder formår at spille sine medarbejdere gode og skubber dem ud på dybt vand. Det kan virke skræmmende for medarbejderen, men det kan skabe en følelsen af succes, når de overvinder udfordringerne. Det er vigtigt at have redningskransen klar, så de ikke føler sig overvældede og ikke tør påtage sig nye opgaver. Det er vigtigt at anerkende medarbejdernes betydning og forklare dem, hvorfor de er værdifulde, og hvordan de kan udvikle sig yderligere. Det bidrager til at øge deres selvtillid og mod, så de påtager sig større ansvar.

Andet du gerne vil sige?

Sig dine drømme og ambitioner højt. Det gør dem mere håndgribelige og opnåelige. Så kender din omverden til dem, og kan støtte dig på vejen. Opsøg aktivt udfordringer og udfordr dine medarbejdere, hvor du ser et muligt potentiale, der kan opbygges. Vi skal spille hinanden gode på alle fronter.