Cecilia Spangsgård Andersen

Varehuschef i Kvickly

Hvilken del af din karriere er du mest stolt af?

Jeg er stolt af, hvor jeg er nået til i dag. Jeg har haft sat mig et mål, sagt det højt og er gået målrettet efter det. Jeg er stolt af hver dag at gå på arbejde med dygtige medarbejdere, som hver især bidrager til, at vi har et godt kundemøde, en sund forretning og en god arbejdsplads. Jeg motiveres af at skabe resultater igennem andre, personlig udvikling og at være med til at udvikle de mennesker, der hver dag er omkring mig.

Hvilke udfordringer indenfor emnet har du mødt i din karriere?

Jeg har haft høje forventninger til mig selv og tvivlet på, om jeg var god nok. Jeg er ordblind og dét med at gå i skole, har aldrig været min stærke side. Men så er der heldigvis nogle andre ting, jeg er god til. Kunsten er, ikke kun at jagt dét, man er dårlig til, for at skulle blive bedre til det hele, men at blive endnu dygtigere til dét, du i forvejen er god til. Jeg har fundet værktøjer til den travle dagligdag, så jeg ikke tager arbejdet med hjem og til at navigere i de herskerteknikker, som jeg er blevet mødt med.

Hvad er en god leder for dig?

En god leder for mig er en leder, som er gennemsigtig på de rigtige tidspunkter, som kan lede på det rette niveau, har et højt informationsniveau, ser vigtigheden i jobbet men forstår, at ens privatliv er dér, hvor man aldrig kan erstattes. En god leder for mig er en leder, der forstår psykologisk kapital, hvor man igennem motivation og udvikling skaber en højere arbejdsmoral, glæde i jobbet og dermed et bedre arbejdsmiljø. God ledelse er i min optik at være assertiv og beslutningstagende, men at man også giver plads til den enkelte medarbejders forskellighed. ”Uden de andre, er vi ingen”.

Andet du gerne vil sige?

Det gode råd til dig, som drømmer om mere: Sig det højt. Motto: Sigt efter månen, for selv hvis du misser, så ender du blandt stjernerne.